Forfattere kan ikke lenger ture frem | Ingunn Økland

Omsider har vi fått en etisk sjekkliste for sakprosa. Den gir hjelp til å vurdere omstridte bøker av eksempelvis Haddy Njie og Durek Verrett.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Forfattere pleide å være høyt hevet over menigmann. De kunne trygt reise til fjerne strøk og skildre lokalbefolkningen etter eget forgodtbefinnende. De kunne låne og stjele fra andres bøker med lav risiko for å bli avslørt.

I dag tar folk til motmæle. De slår tilbake i sosiale medier og krever retrett fra forlag og forfattere.

Les hele saken med abonnement