Kommentar

Det er en dårlig idé å spre eliteelevene utover Oslos skoler

  • Therese Sollien
    Therese Sollien
    Kommentator
marvin@marvin.no

Systemet er ikke perfekt nå. Men det er det beste alternativet vi har.

Byrådet vil bort fra dagens inntaksordning til videregående skole i Oslo. De mener dagens inntaksordning skaper store forskjeller mellom skolene.

Problembeskrivelsen er for så vidt riktig. Ingen steder i Norge er det større karakterskiller mellom skolene. Kravet for å komme inn på de mest populære skolene – som Elvebakken, Nydalen og Edvard Munch – ligger over fem i snitt. I den andre enden – på skoler som Bjørnholt, Hersleb og Stovner – er det i praksis ingen krav i det hele tatt. Alle som søker, kommer inn.

Les hele saken med abonnement