Et undrende Høyre | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Leder og nestleder i Høyres programkomite, Torbjørn Røe Isaksen og Nikolay Astrup, er rykende uenige om narkotikapolitikken, og bidrar til partiets forsøk på å favne bredt. Onsdag la de frem programutkastet for 2017-2021.

Høyre markedstilpasser seg for å favne så bredt som mulig.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Til lags åt alle kan ingen gjera, skrev Ivar Aasen. Høyre ville nok ikke sagt det på den måten, nynorskforbi som mange i partiet har, og prøver også å gjøre den gamle nynorskkjempens ord til skamme. Partiet jobber med et stortingsvalgsprogram som viser et parti som trives med makt, og som tilpasser seg i alle retninger for å få beholde den makten.

Logikken henger på greip. Høyre har sittet i regjering i tre år og må utvikle politikk som rimer med det partiet har fått til - eller ikke fått til - i regjering. Mye av det Høyre har fått til, for eksempel innenfor skatt, har kommet i form av kompromisser. Det er selvsagt, partiet er i mindretall. Men det er ikke fullt så selvsagt at politikken partiet skal jobbe for i neste periode har kompromissene som utgangspunkt. Mange partier bruker programarbeidet til å vise frem hvordan verden ville sett ut hvis partiet hadde rent flertall. Urealistisk, ja, men det er en indikasjon på hva som er viktig å kjempe for i dette partiet.

Les hele saken med abonnement