Kommentar

Blir ikke saken om Wara, truslene og brannen oppklart, er faren stor for at den blir en verkebyll i samfunnet | Harald Stanghelle

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator

Vi vet rett og slett ikke hva som er sant. Vi vet heller ikke om PST har opptak som knytter Waras samboer til det siste forsøket på å tenne på bilen deres, skriver Harald Stanghelle. Foto: Inge Grødum

Det er en kamp om virkeligheten. PST-sjef Benedicte Bjørnland og advokat John Christian Elden trekker totalt motsatte konklusjoner av de samme faktaene. Det er helt naturlig.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Etter det første sjokket kommer den tvilende forvirringen.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) så torsdag nasjonen inn i øynene og slo fast at det var Tor Mikkel Waras samboer selv som sto bak brannen i parets bil. Altså en iscenesettelse av trusler mot justisministerens hjem der motivet var å kaste mistanken mot andre.

At det politiske Norge fikk sjokk, sier seg selv. At Tor Mikkel Wara tar permisjon, var også helt uunngåelig.

Men det er i dagene og ukene som kommer en siktelse skal utvikles til en bevisbar tiltale. Eller motsatt: En mistanke skal avkreftes og forsvinne i uskyldens idealtilstand.

Kommentator Harald Stanghelle. Foto: Ingar Storfjell

Dyrke tvilen

Bevisene mot Waras samboer er «sterkt svekket», sier forsvarer John Christian Elden. Det benekter PST. Men den drevne advokaten har ikke sett noe i sakens papirer som knytter henne til bilbrannen. Hun har gitt gode svar på alt PST har spurt henne om. Nå håpes det bare at etterforskerne skjønner at de er på villspor, slik at de egentlig skyldige kan bli tatt.

Slik ser vi allerede nå konturene av et aktivt forsvar. Selv om en forsvarer slett ikke trenger å ha sett alle politiets kort. Det er ofte opp til etterforskerne når en siktet skal konfronteres med ulike beviser.

Forsvarerens oppgave er ikke å finne sannheten, men å dyrke tvilen. I et rettssamfunn skal jo ingen dømmes bare på grunnlag av interessante hypoteser og tilfeldige indisier.

Dessuten har den aktivt uttalte tvilen en annen viktig funksjon. Den skal skape balanse i denne sakens offentlige regnskap.

Frem til advokat Elden kom på banen var politi og påtalemyndighet alene om å legge premissene for det politikere, mediefolk og folk flest kunne tenke, tro og mene om denne sakens kjerne.

Slik kom Waras samboer raskt på minussiden. Nå jobbes det med å rette opp dette.

Bertheussens advokat, John Christian Elden, er ikke overrasket over henleggelsen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ulike roller

I et slikt perspektiv følger denne saken nøyaktig samme mønster som andre medieombruste straffesaker. Anklageren og forsvareren har helt ulike roller. Og ingen vet dette bedre enn dem selv.

Likevel er dette noe langt mer enn en vanlig straffesak.

PST har i over tre måneder etterforsket gjentatte trusler mot hjemmet til en av landets viktigste politikere. Huset har like lenge vært under visse former for overvåking. Hovedteorien må ha vært at det er ekstreme krefter som har hatt interesse av å skape frykt.

Derfor må det ha vært fylt med et stort ubehag å nærme seg konklusjonen at alt dette er iscenesatt. Det er jo like absurd som historisk at selveste PST tauer inn sin egen politiske sjefs nærmeste til avhør.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland var en av de fire som ble siktet for å krenke privatlivets fred. Foto: Dan P. Neegaard

Bakgrunnen gjør det utenkelig at ikke denne saken er gjennomgått både en og to og tre ganger før PST går til et slikt dramatisk skritt.

Vi vet dessuten at saken ble lagt frem for Riksadvokaten, som sa seg enig at her var det grunnlag for siktelsen.

Og vi vet at Oslo tingrett aksepterte ransaking av huset. Heller ikke det er dagligdags – en dommer som godtar at justisministerens eget hjem endevendes for å finne bevis for straffbare handlinger.

Les også

Andreas Slettholm: I fem dager mente politiet at et teaterstykke sannsynligvis var straffbart. Skaden er allerede skjedd

Tvilsomme lekkasjer

Det er med andre ord all grunn til å tro at politi- og påtalemakt er overbevist om at de er på rett spor. Det betyr ikke at dette holder til en fellende dom. Vi vet også at i noen saker har selv de grundigste etterforskere og glupeste påtalejurister tatt grundig feil.

Dette er det advokat Elden nå spiller på.

I fravær av kommentarer lekkes det friskt. Lekkasjer som ikke må slukes med agn, søkke og snøre.

Noen er halvkvedede viser vi journalister gjør mer håndfaste enn det er dekning for. Slett ikke alle lekkasjer er det de gir seg ut for å være, men noen er ekte vare.

Problemet for oss alle er at vi ikke alltid kan vite hva som er hva i denne lekkasjestrømmen.

Et talende eksempel på dette er når VG melder at PST har satt opp et skjult kamera som var ukjent for den siktede samboeren. Det skal ha avslørt henne.

Nei, kommenterer advokat Elden, dette er et kamera hos naboen som «min klient var godt kjent med».

Les også

Dagbladet: Videoovervåking blant politiets beviser i Wara-saken

Sakens ulykke

Vi vet rett og slett ikke hva som er sant. Vi vet heller ikke om PST har opptak som knytter Waras samboer til det siste forsøket på å tenne på bilen deres. Igjen svarer hennes advokat nei, men erkjenner at opptak viser at ingen ukjent går over eiendommen.

Slikt har ingen selvstendig bevisverdi, mener Elden. Det han ikke sier, er at såkalte «utelukkelsesbevis» kan være et sterkt indisium i en straffesak. I klartekst: Hvis ingen andre har hatt fysisk mulighet til å tenne på brannen, ja, da er den siktede i trøbbel.

Alt dette får vi nok vite mer om i ukene fremover. Politiet har imidlertid en tendens til ikke å skynde seg. Det bør de likevel gjøre nå. Saken må ikke ligge der i månedsvis fremover. Den bør få en avklaring.

Men enda viktigere er det at den får sin oppklaring. Blir den ikke oppklart, ja, da er faren stor for at denne underlige saken blir en verkebyll i et samfunn der altfor mange nå har interesse av en polarisert debatt som øker motsetningene.

Det vil være denne sakens største ulykke.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Tor Mikkel Wara
  2. PST
  3. Trusler