Ulike mennesker – like muligheter | Kristin Clemet

En grunnleggende årsak til at det overhodet oppstår ulikhet, er at vi mennesker er forskjellige. Vi har ulike evner, talenter og drømmer, og vi tar forskjellige valg, skriver Kristin Clemet

For tiden virker det som likhet er den verdien som fremheves mest i norsk politikk.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Verdiene frihet og likhet står sterkt i Norge.

Vi har både mye frihet og mye likhet. Men satt på spissen kan disse verdiene komme i konflikt med hverandre. Hvis vi har full frihet, blir det mye ulikhet. Og har vi fullstendig likhet, blir det lite frihet.

Les hele saken med abonnement