Kommentar

Målet for politikken bør være å gi folk så like muligheter som mulig

For tiden virker det som likhet er den verdien som fremheves mest i norsk politikk.

  • Kristin Clemet
    Leder i tankesmien Civita

Verdiene frihet og likhet står sterkt i Norge.

Vi har både mye frihet og mye likhet. Men satt på spissen kan disse verdiene komme i konflikt med hverandre. Hvis vi har full frihet, blir det mye ulikhet. Og har vi fullstendig likhet, blir det lite frihet.

Les hele saken med abonnement