Ulike mennesker – like muligheter | Kristin Clemet

For tiden virker det som likhet er den verdien som fremheves mest i norsk politikk.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Verdiene frihet og likhet står sterkt i Norge.

Vi har både mye frihet og mye likhet. Men satt på spissen kan disse verdiene komme i konflikt med hverandre. Hvis vi har full frihet, blir det mye ulikhet. Og har vi fullstendig likhet, blir det lite frihet.

Les hele saken med abonnement