Kommentar

Groteske uttalelser i Allahs navn

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator

Uabydullah Hussain sammen med forsvarer John Christian Elden. Foto: Dan P. Neegaard

Ubaydullah Hussain (29) oppfattes gjerne som en pest og en plage, men skal han straffes?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I dag er det prosedyrer i straffesaken mot Ubaydullah Hussain. Vi følger utviklingen.

Det er groteske uttalelser han har kommet med på sin Facebookside.

Han hyller terroristene som sto bak angrepet i In Amenas hvor 23 gisler ble drept. Fem av dem var nordmenn. «Måtte Allah belønne våre brødre med det største og beste Paradiset».

Han hyller de to terroristene som sto bak bombeangrepet på Boston Marathon i april i fjor: «Måtte Allah belønne dem!».

Han hyller dem som i mai i fjor drepte den britiske soldaten Lee Rigby med øks og kniv i London: «Gledelige nyheter fra England».

Han hyller islamistene som sto bak angrepet på kjøpesenteret Westgate i Nairobi 21. september i fjor. Minst 67 personer ble slaktet ned. «Måtte Allah gi henne høy rang i Jannah!», skriver han om kvinnen som var mistenkt for å stå bak aksjonen.

Han hyller åtte islamister som ble dømt for å planlegge kapring og sprengning av et rutefly i luften mellom Storbritannia og Nord-Amerika, ved å legge inn bilder av dem på fronten på Facebook.

Les også:

Straffbar oppfordring.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari mener at uttalelsene til 29-åringen samlet sett må oppfattes som en straffbar oppfordring til å iverksette drap eller terrorhandling for å skape alvorlig frykt i befolkningen.

Umiddelbart synes statsadvokaten å ha et poeng. Hussain blir nok sett på som en pest og en plage av mange av oss, ikke minst hos PST i Nydalen. Så putt mannen i fengsel, da!

Så enkelt er det ikke. Selv aktor mener at uttalelsene ikke kan oppfattes som en direkte oppfordring til terrorhandlinger. Tiltalen gjelder derfor indirekte oppfordringer til det samme – og dermed er vi langt inne i de juridiske problemstillinger retten må ta stilling til:

Kan uttalelsene samlet sett oppfattes som indirekte oppfordringer til alvorlige straffbare handlinger, og er indirekte oppfordringer i så fall straffbare?

Bakom lurer retten til den frie ytring. Den står sterkt i Høyesterett.

Lovlige ytringer.

Forsvarer Elden er programmessig uenig med aktor. Han vil hevde at Ubaydullah Hussain holder seg innenfor ytringsfrihetens grenser og derfor ikke kan straffes.

Dessuten; en trussel, en oppfordring til en straffbar handling vil alltid være rettet fremover i tid. Tiltalte gjør ikke annet enn å omtale handlinger som allerede har skjedd.

Selv mener Hussain at PST bare er ute etter å kneble meningene hans. Både politiske og religiøse oppfatninger. Målet hans har aldri vært å spre frykt i det norske samfunnet.

På den annen side ligger all hans lojalitet hos Allah; hans støtte går til sine søsken i islam som kjemper mot Vestens undertrykkelse. Han underkaster seg kun Allahs lov og avviser blankt den menneskeskapte lov.

Men det er opp mot den siste at ytringene hans skal prøves.

Les også:

  1. Les også

    Hussain erkjenner ikke straffskyld

Les mer om

  1. Kultur
  2. Den islamske staten (IS)