Kommentar

Storbritannia på vei ut av EU. Det lønner seg å lytte til folket | Per Edgar Kokkvold

  • Per Edgar Kokkvold
    Per Edgar Kokkvold
    Spaltist

Politikk er det muliges kunst – og godt er det.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Foto: Morten Uglum

Det er 150 år siden Otto von Bismarck uttalte at politikk er det muliges kunst. At det fortsatt er slik, gjør at det i dag knapt er noen EU-strid i Norge.

Motstanden mot norsk EU-medlemskap er massiv. I lange perioder har det vært flertall mot EU i alle partier. Derfor er det ingen EU-tilhengere som for alvor ønsker en ny folkeavstemning nå, selv om et klart flertall på Stortinget fortsatt er tilhengere av norsk medlemskap, i hvert fall i prinsippet.

Derfor har de også sluttet å si at Europa har endret seg, og at vi nå trenger en ny folkeavstemning, fordi alle dem som er født etter folkeavstemningen i 1994, også må få lov til å si sin mening.

Av samme realpolitiske grunn har et stort flertall av britiske parlamentarikere – 498 mot 114 – stemt for å utløse artikkel 50, den såkalte skilsmissebegjæringen, som etter hvert skal bringe Storbritannia ut av Den europeiske union. Dette til tross for at det i Underhuset er bortimot 498 EU-tilhenger og 114 EU-motstandere.

I respekt for folkeviljen

Skilsmissebegjæringen skal etter planen leveres EU innen utgangen av mars. Den 23. juni i fjor, ved en folkeavstemning som det britiske parlament selv vedtok å holde, sa britene nei til fortsatt britisk EU-medlemskap. 51,9 prosent stemte nei til EU, 48,9 prosent ja.

Store deler av den EU-vennlige, britiske eliten, som er vant til å få det som den vil, mener fortsatt at folket har stemt «feil».

Likevel vil skilsmisseprosessen nå gå sin skjeve gang, ikke først og fremt fordi EU-tilhengerne er gode demokrater som selvfølgelig respekterer folkets dom, men fordi de har hensyn å ta til velgerne, som ikke vil tolerere at de folkevalgte gjør som de lyster.

Jeremy Corbyn, den britiske Labour-lederen, har pålagt sin underhusgruppe å respektere folkets nei.

En femtedel av Labours gruppe – 47 av 229 – har trosset partipisken og stemt mot skilsmisseerklæringen. Enda flere vil ventelig gjøre det i de avstemninger som gjenstår før saken er ferdigbehandlet i Parlamentet. Men også disse opprørerne hevder riktignok at de gjør det i respekt for sine velgere, dvs. velgerne i deres egne valgkretser.

En enslig opprører

Det sier mye om statsminister Theresa Mays styrke i øyeblikket at bare én av det konservative partis 329 underhusrepresentanter, Kenneth Clarke, nektet å stemme for skilsmisseerklæringen.

Clarke (77) har sittet i Underhuset i snart femti år, og hatt viktige poster både i Margaret Thatchers, John Majors og David Camerons regjeringer. Den liberale, uredde og progressive Clarke – hvis selvbiografi av fjoråret, «Kind of Blue», kan anbefales til alle politisk interesserte – er på mange vis den mest sympatiske av alle britiske toryer.

Men det er likevel godt at ikke alle EU-tilhengere er som Kenneth Clarke – og som EU-elitene i Brussel, som i mange år bare har hørt på dem som applauderer det de har holdt på med, og ikke har brydd seg om hva dansker, svensker, irer, nederlendere eller franskmenn i folkeavstemninger har ment om fellesvaluta, traktater og EU-grunnlov. Men dermed har de også bidratt avgjørende til den mistillit som nå rammer Europaunionen.

Mail: kokkvold@online.no Twitter: @kokkvold

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. EU
  2. Folkeavstemning
  3. Storbritannia