Kommentar

Ny rapport viser hvordan brexit vil ramme Europa. Norge kommer dårlig ut. | Øystein K. Langberg

 • Øystein Kløvstad Langberg
  Øystein Kløvstad Langberg
  Kommentator

Statsminister Theresa May har ikke gått gjennom skilsmisseavtalen med EU. Brexit blir utsatt. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Norske regioner kan være blant dem som rammes hardest dersom britene går ut av EU uten avtale.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

29. mars 2019 skulle blitt den store «brexit-dagen» i Storbritannia. Britene har til og med designet en minnemynt for å markere hendelsen.

Men etter EU-toppmøtet torsdag er det klart at hele exiten blir utsatt. Alle som fryktet at britene skulle kræsje ut av EU uten en avtale neste uke, kan dermed puste litt lettere.

De grunnleggende problemene er imidlertid ikke løst. Statsminister Theresa May har ennå ikke klart å skrape sammen et flertall for skilsmisseavtalen sin med EU. For selv om Parlamentet flere ganger har avvist å gå ut av EU uten en avtale, er det en stor gruppe i hennes eget parti som tror de kan få til dette til slutt. Drømmen om «no deal» lever. Derfor vil de ikke stemme for Mays brexit.

Rammer norsk økonomi

En rekke økonomiske studier har vist at et slikt scenario, også kjent som en hard brexit, vil ramme både EU-land og Storbritannia hardt, men at britene vil tape mest.

En fersk rapport fra den tyske Bertelsmann-stiftelsen har også sett på mulige konsekvenser for EØS-land som Norge. Deres konklusjon er dyster. Etter Storbritannia, Irland og Luxembourg er Norge det landet i Europa som kan oppleve størst inntektsnedgang hvis britene går ut av EU uten en avtale, ifølge rapporten. Den anslår en varig reduksjon i bruttonasjonalprodukt pr. innbygger på 0,34 prosent eller 220 euro ved en hard brexit.

Analysen viser også at Rogaland/Agder og Oslo er blant regionene utenfor Irland og Storbritannia som har mest å tape. På denne topplisten er også Nord-Holland, Paris-regionen og Brussel.

Tidligere har også NHO kommet frem til at Norge kan være blant landene i Europa som blir hardest rammet av brexit. Organisasjonens økonomer anslår at Norges bruttonasjonalprodukt vil bli redusert med mellom 0,7 og 1,0 prosent dersom britene går ut av EU uten avtale. Det er altså vesentlig større negative konsekvenser enn Bertelsmann-stiftelsen kommer frem til.

Til grunn for NHOs analyser ligger IMFs beregninger av effekten av brexit på de andre nordiske landene.

Les også

EU-motstanderne har tatt en råsjanse. Hele brexit-drømmen kan gå i vasken. | Øystein K. Langberg

Fortsatt eksport av olje og gass

De to rapportene bruker forskjellige fremgangsmåter, og det hersker en betydelig dose usikkerhet knyttet til slike estimater. Bertelsmann tar ikke høyde for at Norge og Storbritannia har inngått en avtale som skal bidra til å opprettholde vareflyten ved et «no deal»-scenario. Det regnes for eksempel som lite sannsynlig at norsk eksport av olje og gass til Storbritannia vil bli rammet, selv om britene går ut uten en avtale.

Konsekvensene for andre næringer, for eksempel sjømatsektoren, er mer usikker. Og selv om Norge og Storbritannia forsøker å minimere forstyrrelsene, kan handelen bli hindret av kaos på kontinentet, for eksempel lange køer mellom Dover og Calais. Tett integrerte europeiske verdikjeder, for eksempel innen bilindustrien, kan dessuten gi negative effekter som det er vanskelig å anslå omfanget av.

Nye hindre dukker opp

Rapportene viser også at Norge vil tape økonomisk selv om Storbritannia til slutt skulle ende opp med å gå ut av EU med en avtale. Analysene bør fungere som en viktig påminnelse til alle i Norge som har heiet frem en britisk exit fra EU. Når britene forlater EØS-området, enten det er med en avtale eller ikke, oppstår det nye handelshindre mellom Norge og Storbritannia.

Det får konsekvenser for norsk økonomi, som er tett integrert med den britiske. Storbritannia er det enkeltlandet Norge handler mest med. Oljen og gassen er viktig, men også eksporten av tradisjonelle varer er stor.

Storbritannia er dessuten den viktigste destinasjonen for eksport av norske tjenester. I 2017 beløp den seg til 40 milliarder kroner. Det er ingenting som tyder på at denne typen handel vil bli like enkel når britene trer ut av EUs indre marked.

Les mer om

 1. EØS
 2. Eurosonen
 3. EU
 4. Brexit
 5. Norge
 6. NHO