Et tragisk maktovergrep

Det var en selvfølge at Helge Solum Larsen måtte fratre sine politiske verv med øyeblikkelig virkning, skriver Håvard Narum.

Et parti kan aldri gardere seg mot at politikere sviker sine idealer og sine medmennesker. Når tragedien først inntraff, viste Venstre at hensynet til den svakeste part var viktigst.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

VI VET IKKE om Venstres avgåtte nestleder Helge Solum Larsen er skyldig i voldtekt mot en 17 år gammel partifelle eller ikke. Det er det opp til politi, påtalemyndighet og domstoler å avklare. Men Solum Larsen har selv innrømmet at de to hadde et seksuelt forhold på hotellet der Rogaland Venstre hadde fylkesårsmøte i helgen.

Les også

- Lar meg overraske over uforstanden blant offentlige personer

Dermed har han erkjent et tillitsbrudd som bare kan karakteriseres som et grovt svik mot det ansvar en leder må utøve, ikke bare i politikken, men i alle livets forhold.

Det er da heller ikke de politiske sidene av overgrepssaken som er de alvorligste. Det er den menneskelige tragedien, først og fremst for den 17 år gamle jenta, men også for Solum Larsen og hans familie.

Det er ikke bare fra politikkens verden vi kjenner middelaldrende menns trang til å utnytte sin makt og sin posisjon som forbilde for engasjerte unge mennesker til å oppnå egen nytelse. Men i politikken blir det i vår tid mer synlig enn på andre arenaer. At ledende politikere ikke tar dette inn over seg, og lever deretter, er like uforståelig som det er utilgivelig.

Selvfølge

Det var en selvfølge at Helge Solum Larsen måtte fratre sine politiske verv med øyeblikkelig virkning. Når en 17 år gammel jente, etter å ha hatt mulighet til å rådføre seg med advokat og andre forstandige voksne mennesker, går til det dramatiske skritt å anmelde ham til politiet for voldtekt, er tillitsbruddet et faktum uansett hva resultatet av politietterforskningen måtte bli. At begge sies å ha vært beruset, styrker tillitsbruddet ytterligere.

Både Venstres lokale tillitsvalgte i Stavanger og partileder Trine Skei Grande forsto umiddelbart at hensynet til 17-åringen måtte ha prioritet fremfor noe annet. Da var det både menneskelig og politisk umulig å la Solum Larsen beholde sine folkevalgte verv og sin ledende posisjon i partiet. Tapet av en viktig politisk ressurs for et lite parti måtte bli underordnet.

Partikultur

Rystende overgrepssaker av den karakter som skjedde på årsmøtet i Rogaland Venstre, åpner alltid for en diskusjon om hvilken kultur som hersker i det partiet som blir rammet. Fremskrittspartiet, med Terje Søviknes som hadde et seksuelt forhold til en ung partifelle på landsmøtet i ungdomspartiet i 2001, Bård Hoksrud som ble avslørt på besøk hos en prostituert i Riga i fjor, og ikke minst Trond Birkedal, som i disse dager sitter i Stavanger tingrett tiltalt for seksuelle overgrep mot ti unge gutter, vet mye om hvor ubehagelig et slikt søkelys er, og hvor sårbart et parti blir når det står strid om hvordan sakene håndteres.

Saken i Venstre minner oss om at det kan finnes brodne kar i alle partier, og at intet parti kan gardere seg fullt ut mot at enkeltpersoner i deres rekker sviker både sine idealer og sine medmennesker. Ingen skrevne regler kan gi garanti mot personer som misbruker sin makt til å bryte alle anstendige normer for medmenneskelig samkvem.

Alkohol

Likevel bør det stilles spørsmål ved bruken av alkohol i forbindelse med politiske møter der både voksne og ungdommer deltar. At politiske partier unngår lovbrudd ved at personer under 18 år får servert alkohol, burde være en selvfølge. I Venstre er det lang tradisjon for at ungdommen er tallrikt representert på moderpartiets møter. Det stiller ekstra strenge krav til partiets alkoholkultur. Etter det som er opplyst, ble det ikke skjenket alkohol under årsmøtemiddagen i Rogaland Venstre.

Men det er en illusjon å tro at et totalforbud mot alkohol også i mer private sammenhenger under et årsmøte eller landsmøte ville løse problemet. Forbud kan omgås. Og politikere bør ikke bli hverandres vaktbikkjer. Heldigvis hører der til de meget sjeldne unntak at noen, selv under påvirkning av alkohol, bryter så til de grader med god folkeskikk som tilfellet var for Helge Solum Larsens vedkommende i helgen.

Konsekvenser

De politiske konsekvensene at denne tragiske saken skal ikke overdrives. Venstre klarer utvilsomt å finne en ny nestleder. Og uansett hvilke kvaliteter Helge Solum Larsen hadde som politiker, har han nå vist at hans lederegenskaper ikke holdt mål.

Til gjengjeld har Trine Skei Grande stått frem som en åpen, myndig, ryddig og varm leder i en situasjon som kunne ha blitt kritisk for Venstre dersom den ikke hadde vært håndtert ordentlig. Hun gikk aldri i forsvarsposisjon på vegne av partiet eller den som hadde misbrukt sin makt.

Hennes viktigste grep var å forsikre seg om at 17-åringen ble tatt best mulig vare på. Vel vitende om at Solum Larsen var under forsvarlig medisinsk behandling, sørget partilederen deretter for at offentligheten fikk innsyn i tragedien. Sammenlignet med hva som kunne skjedd hvis saken hadde kommet i mediene stykkevis og delt, var dette både god medmenneskelig håndtering og effektiv politisk skadebegrensning.