Næringslivet trenger en stemme | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Hvis ikke Høyre bryr seg om næringslivet, hvem skal gjøre det da?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

En av svakhetene ved mindretallsregjeringer, er at de må styre på budsjettforlik som har det med å avsluttes med en eller annen uventet saldering. Så å si hvert år mangler det noen penger på slutten – i hvert fall etter at det ble litt umoderne å tappe oljefondet hver gang det oppsto inndekningsproblemer. Da ender vi gjerne opp med en flyseteavgift, en plastposeavgift, eller økt sukkeravgift.

Det fiffige er at avgiftene, som først og fremst innføres for å dekke et hull i budsjettet, ikles en drakt av gode ønsker ut over ren pengeinnhenting. Ja, de fremstår nærmest som et utslag av akutt idealisme. Er det ikke klima, er det folkehelse.

Les hele saken med abonnement