Kommentar

Inge D. Hanssen: Julebonus? Det er overtidsarbeid, det.

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator
Eirik Jensen tolker melding etter melding som støtte til sin egen forklaring, mens skepsisen lyser hos aktoratet, skriver rettskommentator Inge D. Hanssen. Her er Jensen fotografert under ankesakens første dag, 28. august.

Eirik Jensen mener tidslinjene beviser hans uskyld.

Vi er på dag ti i Spesialenhetens eksaminasjon av Eirik Jensen, og tema er fremdeles innholdet i tidslinjene.

Og bakom alt sammen ligger det en fundamental uenighet mellom Jensen og aktor Jan Egil Presthus om tolkningen av de mange tekstmeldingene som legges på rettens bord.

Les hele saken med abonnement