Ung, ufør og uten arbeid | Hadia

  • Hadia Tajik

Flere unge står utenfor arbeidslivet. Stadig flere av dem er erklært uføre. Det får konsekvenser for resten av livet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Vi kan alle bli uføre. En sykdom eller skade kan snu opp ned på livet vårt og gjøre at vi ikke lenger kan jobbe. Likevel kan vi være trygge på at hele eller deler av inntekten vil erstattes av en fast stønad fra folketrygden.

Men uføretrygd betyr også at muligheten vil være så godt som borte for at vi på noe tidspunkt i livet igjen vil få egen inntekt, eller oppleve den mestringen, det fellesskapet eller selvstendigheten som en jobb kan gi. Det betyr at dårligere økonomi, inkludert pensjon, færre muligheter til inntektsutvikling og å realisere det vi drømmer om.

Les hele saken med abonnement