Rentene skal opp, men ikke tilbake til gamle høyder | Øystein K. Langberg

  • Øystein Kløvstad Langberg
Norges Bank satte opp styringsrenten til 0,75 prosent torsdag og varsler flere rentehevinger i årene fremover.

Det er gode grunner til å tro at rentens nye normalnivå er vesentlig lavere enn før. Eldrebølgen kan være en del av forklaringen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Norges Bank har hevet styringsrenten for første gang siden mai 2011. Det markerer starten på slutten av en nesten ti år lang periode med rekordlave renter i kjølvannet av finanskrisen.

De siste årene har den gjennomsnittlige utlånsrenten på norske boliglån ligget på 2,5 prosent, bare marginalt over den generelle årlige prisstigningen. I praksis har det betydd at realrenten er nær null, altså at det har vært tilnærmet gratis å låne penger.

Les hele saken med abonnement