Kristin-saken bør gå til Høyesterett

Dette er mat for den juridiske eliten.

Det er ingen enkel oppgave å utmåle straff for et drap begått for 17 år siden. Saken blir ikke enklere når tiltalte først ble dømt i 2001, frifunnet i 2003 – og så kjent skyldig av juryen i Borgarting lagmannsrett torsdag i forrige uke.

Statsadvokat Per Halsbog hadde ingen relevant rettspraksis å vise til i sin straffeutmålingsprosedyre. En prosedyre som var langt mer preget av juridiske betraktninger enn det som er vanlig i en prosedyre som omhandler straffens lengde.

Les hele saken med abonnement