Kommentar

Kristin-saken bør gå til Høyesterett

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Dette er mat for den juridiske eliten.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er ingen enkel oppgave å utmåle straff for et drap begått for 17 år siden. Saken blir ikke enklere når tiltalte først ble dømt i 2001, frifunnet i 2003 – og så kjent skyldig av juryen i Borgarting lagmannsrett torsdag i forrige uke.

 • Trenger du en oppdatering? Syv punkter som hjelper deg å forstå Kristin-saken

Statsadvokat Per Halsbog hadde ingen relevant rettspraksis å vise til i sin straffeutmålingsprosedyre. En prosedyre som var langt mer preget av juridiske betraktninger enn det som er vanlig i en prosedyre som omhandler straffens lengde.

I løpet av de 17 årene som er gått, har straffenivået for drap endret seg. Endret seg gjennom en gradvis økning i straffenivået – og gjennom en lovendring i 2010. Da ble minstestraffen for forsettlig drap hevet fra seks års fengsel til åtte år bak murene.
Hva er så riktig straff i 2016?

Kristin Juel Johannesen ble bare 12 år gammel. Foto: PRIVAT / NTB scanpix

Ikke tilbakevirkende kraft.

Statsadvokaten ber lagmannsretten se bort fra straffeskjerpelsen som skjedde ved lovendringen i 2010. Den kan ikke få betydning for utmåling av straff for den 40 år gamle mannen som nå er kjent skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen.
Det ville i så fall være i strid med Grunnlovens bestemmelser om at lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft.

På bakgrunn av den gradvise økning i straffen som likevel har funnet sted siden drapet ble begått i 1999, mener aktoratet at normalstraffen for drapet i dag vil være 11 års fengsel. Med normalstraff mener man straffen for et drap hvor det ikke foreligge noe særlig å bemerke hverken i skjerpende eller formildende retning.

Skjerpende.

Men her foreligger det etter aktors syn flere skjerpende omstendigheter – og ingen formildende. Det er skjerpende at det gjelder drap på en forsvarsløs 12 år gammel jente, og at hun i forkant av drapet ble utsatt for et overfall av gjerningsmannen. Hun må ha følt en redsel og dødsangst som vi ikke kan forestille oss.
Rettens utgangspunkt må derfor være 14 års fengsel, mener aktor.

Men så var det disse 17 årene, da. Det gir ett års strafferabatt, mener den samme aktoren – og legger ned påstand om 13 års fengsel.

Statsadvokat Per Halsbog (nederst til høyre) vil at tiltalte skal dømmes til 13 års fengsel. I bakgrunnen forsvarer Brynjar Meling (t.v.) og statsadvokat Alf Martin Evensen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

For liten rabatt.

Advokat Trine Frantzen, som er forsvarer sammen med Brynjar Meling, er enig i de juridiske betraktninger som statsadvokaten gir uttrykk for når det gjelder straffenivået.
Men – og det er et viktig men – hun mener at påtalemyndigheten har for høyt utgangspunkt, og at det gis for liten strafferabatt på grunnlag av de 17 årene som er gått.

En unik sak.

Uansett hva lagmannsretten kommer til, er det etter mitt syn behov for at Høyesterett ser på straffeutmålingen i denne unike straffesaken. En lignende sak har ikke vært ført for retten tidligere. Derfor er det å håpe at en av partene vil anke dommen som kommer torsdag.
Et moment som ikke har vært drøftet under forhandlingene i Borgarting lagmannsrett, er om saksbehandlingen kan være i strid med grunnleggende menneskerettigheter: En tiltalt i en så alvorlig sak har krav på å få skyldspørsmålet vurdert i to rettsinstanser.
Har det skjedd i denne saken?

Saksbehandlingsfeil?

Det var full bevisførsel i Larvik herredsrett i 2001 da tiltalte ble dømt for drapet.
Frifinnelsen i Agder lagmannsrett to år senere var en ren kontorforretning uten hovedforhandling med bevisførsel.
Hovedforhandlingen i Borgarting de siste ukene har vært preget av ett nytt bevis: Tiltaltes DNA-profil som ble funnet under Kristins negler.
Er det en saksbehandlingsfeil at tiltalte ikke får prøvet dette beviset i to rettsinstanser?
Dette er mat for den juridiske eliten.

Aftenposten har skrevet flere saker om gjenåpningen av Kristin-saken. Her er noen av dem:

– Hva? Er det riktig? Er jeg frikjent?» Dette er mannen som er nå siktet for drapet på Kristin Juel Johannessen

Den 39 år gamle tiltalte i lagmannsretten fortalte at han holdt på å «tippe over» i tiden før drapet skal ha skjedd i 1999. Men han avviser DNA-funnene som knytter ham til saken.

Les mer om

 1. Brynjar Meling
 2. DNA
 3. Drap

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Ingen overraskelse fra juryen i Kristin-saken

 2. KOMMENTAR

  I verste fall kan dommen i Kristin-saken bli opphevet | Inge D. Hanssen

 3. NORGE

  Aktor ber om 13 års fengsel i Kristin-saken

 4. NORGE

  I DAG: Dom i Kristin-saken avsies i lagmannsretten

 5. NORGE

  Aktor: - Det var tiltalte som kvalte Kristin i 1999

 6. NORGE

  Den tiltalte 40-åringen funnet skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen