Kommentar

Ingen overraskelse fra juryen i Kristin-saken

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Tiltalte med sin forsvarer Brynjar Meling i retten. Foto: Ane Hem

40-åringen kjent skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Juryen i Borgarting lagmannsrett har satt endelig punktum for skyldspørsmålet i Kristin-saken.

Den 40 år gamle mannen på tiltalebenken ble kjent skyldig i drapet som skjedde for 17 år siden. Dermed er skyldspørsmålet avgjort; det kan ikke ankes til Høyesterett.

Ingen begrunnelse fra juryen

For oss som har fulgt store deler av bevisførselen i lagmannsretten, kommer ikke avgjørelsen som noen stor overraskelse. Med det solide bevisbildet som bakteppe, ville det ha vært oppsiktsvekkende om lagretten hadde kommet til et annet resultat.

Juryen begrunner aldri sin avgjørelse. Det eneste vi vet er at den svarte ja på skyldspørsmålet «med flere enn seks stemmer», som det heter i loven. Det betyr at minst syv av de ti medlemmene av juryen stemte for fellende kjennelse.

Stemmetallene er det bare juryens medlemmer som kjenner. Ingen utenforstående – heller ikke fagdommerne – får vite mer enn at lagretten svarte ja på skyldspørsmålet.

Fordi juryen ikke begrunner sin avgjørelse, vet vi ikke hva hver enkelt av de ti jurymedlemmene la vekt på når de konkluderte. Men det er vel grunn til å tro at det så mye omtalte DNA-beviset som ble funnet på Kristins negler, har vært et hovedelement i de overlegninger som har funnet sted bak stengte dører her i Borgarting lagmannsrett.

Tiltaltes forsvarer Brynjar Meling. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

 • Vil du oppdateres? Her er syv punkter som hjelper deg å forstå Kristin-saken.

Klare ord fra dommersetet

I sin rettsbelæring var lagdommer Mette D. Trovik helt klar på hvordan hun så på DNA-beviset: Det er uomtvistelig at det er tiltaltes DNA.

Det er nærliggende å tro at det ble påført Kristin ved direkte kontakt. Teorien om at DNA skulle være oversmittet under lagring hos politiet, må oppfattes som en oppkonstruert tvil. Også andre bevis i saken støtter opp om tiltaltes skyld.

Klare ord fra dommersetet, men dommer Trovik understreket flere ganger overfor juryen at det hun sier om bevisene kun er veiledende for lagretten.

Hennes syn er ikke bindende for juryen. Den skal selv foreta en selvstendig og helhetlig vurdering av alle bevis som er fremført i den tre uker lange rettssaken.

Statsadvokat Alf Martin Evensen i retten. Foto: Olav Olsen

Strafferabatt eller skjerpet straff?

Mandag skal aktor og forsvarer holde sine prosedyrer om straffeutmålingen. Da må partene ta stilling til et par interessante spørsmål:

Saken er 17 år gammel. I hvilken grad skal retten ved straffeutmålingen ta hensyn til at det er gått så lang tid? Betyr det at tiltalte skal ha en betydelig strafferabatt – eller skal man ta mer hensyn til at Kristins pårørende har levd i uvisshet i alle disse årene og heller skjerpe straffen?

40-åringen ble i Larvik herredsrett i 2001 dømt til 12 års fengsel for drapet. Senere trakk riksadvokaten tiltalen fordi bevissituasjonen endret seg, og i 2003 avsa Agder lagmannsrett frifinnende dom.

Spørsmålet er om Borgarting lagmannsrett på noen måte er bundet av den gamle dommen på 12 års fengsel. Den gang var normalstraffen for et forsettlig drap 9-10 års fengsel.

«En grufull handling»

Straffesaken mot Kristins drapsmann har vært en unik sak. Ikke bare når det gjelder skyld, men også straffeutmåling.

Larvik herredsrett begrunnet straffeutmålingen med at det dreier seg om en «grufull handling», særdeles grov fordi den er utført mot et 12 år gammelt barn som ble frarøvet livet ved et regelrett overfall og drap. Ifølge retten sto man overfor en av de mest forkastelige handlinger et menneske kan gjøre.

Straffene for drap er skjerpet siden 2001. Nå er normalstraffen for drap 12 år. Hva er riktig straff i 2016?

Les mer om

 1. Rettssaker
 2. Drap

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Kristin-saken bør gå til Høyesterett

 2. KOMMENTAR

  I verste fall kan dommen i Kristin-saken bli opphevet | Inge D. Hanssen

 3. NORGE

  Dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen

 4. NORGE

  Tiltalte i Kristin-saken nekter straffskyld

 5. NORGE

  Den tiltalte 40-åringen funnet skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen

 6. KOMMENTAR

  DNA blir avgjørende. Nok en gang.