Kommentar

Ny form for overvåking

  • Per Anders Madsen
    Per Anders Madsen
    Tidligere kulturredaktør i Aftenposten

Lysne-utvalget kan åpne for at grensene flyttes. Det er behov for en samlet analyse av all overvåking borgerne utsettes for.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En digital grenseovervåking reiser nye, vanskelige personvernspørsmål. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Den militære etterretningstjenesten skaffer seg allerede i dag opplysninger om hvem nordmenn har kontakt med i utlandet via e-post, telefon og Facebook. Også nordmenn som oppholder seg i Norge kan bli utsatt for slik etterretning.

Det er bakgrunnen for at EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, før sommeren påpekte at det er behov for at Stortinget klargjør lovverket for E-tjenestens virksomhet.

EOS-utvalget bruker ikke selv uttrykket, men det som kom frem i rapporten i juni, er at E-tjenesten opererer i en juridisk gråsone. En slik situasjon kan ikke vedvare.

Gråsonen kan imidlertid bli mye større. Et digitalt grenseforsvar slik Lysne II-utvalget beskriver det, har et potensiale for svært detaljert overvåking av personer som befinner seg i Norge. Derfor må et slikt forsvar eventuelt etableres sammen med en omfattende revisjon av det lovverket som regulerer E-tjenestens virksomhet.

Dette legger da også utvalget opp til. Et godkjennings- og kontrollapparat som er langt mer detaljert enn det E-tjenesten er underlagt i dag, vil være påkrevd, mener utvalget.

  • Les vår nyhetssak om Lysne II -utvalgets anbefaling her.

Et nytt trusselbilde

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor E-tjenesten ønsker å kunne avlese den elektroniske kommunikasjonen som krysser Norges grenser. Ekspertgruppen som i fjor la frem rapporten «Et felles løft», om forsvaret av Norge, sa det i klartekst:

For å kunne oppdage, varsle og håndtere trusler som terror eller spionasje, må man kunne følge med på den elektroniske kommunikasjonen som krysser Norges grenser.

Likevel skinner det gjennom i Lysne-utvalgets rapport at det er med et visst ubehag det legger frem sin anbefaling. E-tjenesten vil uvegerlig samle og ta vare på informasjon som vi ville foretrukket at E-tjenesten ikke har tilgang til. Et digitalt grenseforsvar blir et minste onde som må til for at E-tjenesten skal kunne gjøre jobben sin.

Et ufattelig stort materiale

Den debatten som nå kommer, kan ikke bare handle om E-tjenestens fremtidige hjemmelsgrunnlag og hva som egentlig er oppgavefordelingen mellom E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det som går gjennom de kablene E-tjenesten skal kunne overvåke, er så ufattelig mye. Alt vi foretar oss på sosiale medier. Internettbaserte meldings- og chattetjenester. Backup av alt innhold på din og min mobiltelefon.

Vårt digitale privatliv utfordres stadig sterkere, og slett ikke bare gjennom den overvåkingen et digitalt grenseforsvar kan åpne for.

E-tjenesten og PST samarbeider tettere enn før fordi trusselbildet er blitt flytende, uoversiktlig og grenseoverskridende. Derfor reiser endringer i E-tjenestens arbeidsmetoder personvernspørsmål som tidligere var knyttet til PSTs virksomhet.

Grensene flyttes

I løpet av de siste 15 årene har Norge fått fire antiterrorpakker. Så sent som i vår la Regjeringen frem tiltak som gir politiet adgang til nye, skjulte tvangsmidler i kampen mot alvorlig kriminalitet.

Hvert enkelt tiltak fremstår isolert sett som berettiget, men steg for steg blir grensene flyttet. Det blir stadig vanskeligere å holde oversikt over all den lovgivning som involverer kontroll og overvåking av digitale spor.

Derfor må overvåkingen analyseres i sammenheng og i sin fulle bredde. Tiden er moden for en ny personvernkommisjon som analyserer utfordringene i skjæringspunktene mellom overvåking, kontroll og enkeltmenneskets digitale hverdagsliv.

Les Lysne II-utvalgets rapport her.

Bakgrunn:

Utvalg sier ja til at E-tjenesten får overvåke innholdet i all internett- og telefontrafikk som krysser riksgrensen

Uenighet i regjeringspartiene om overvåking av nordmenns nettbruk

Les mer om

  1. Etterretning
  2. Overvåking
  3. Personvern