Ny form for overvåking

  • Per Anders Madsen

Lysne-utvalget kan åpne for at grensene flyttes. Det er behov for en samlet analyse av all overvåking borgerne utsettes for.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Den militære etterretningstjenesten skaffer seg allerede i dag opplysninger om hvem nordmenn har kontakt med i utlandet via e-post, telefon og Facebook. Også nordmenn som oppholder seg i Norge kan bli utsatt for slik etterretning.

Det er bakgrunnen for at EOS-utvalget, Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, før sommeren påpekte at det er behov for at Stortinget klargjør lovverket for E-tjenestens virksomhet.

Les hele saken med abonnement