Kommentar

Statsgjelden og sentralbankene

Europas økende gjeldsbyrde vil kunne redefinere gamle prinsipper for statlig finansiering av utgifter og sentralbankenes rolle i dette.

For oss som er opptatt av økonomi og økonomisk historie, ligger den kanskje mest åpenbare kilden til grunnleggende endringer i den enorme økningen i statsgjeld, skriver Einar Lie (bildet).
  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Historiske bruddpunkter ser man lettest i ettertid, når vi er godt forbi endringene og kan se tilbake på praksiser og tenkemåter som definitivt er passé. Men noen ganger kan man se en langsom revolusjon utspille seg, gjennom løpende hendelser som gjør det umulig å komme tilbake til den situasjon man en gang hadde.

For året 2021 kan vi åpenbart stille slike spørsmål om store globale temaer: Om USA lar seg stille tilbake til situasjonen før Donald Trump ble president. Om Kinas økonomiske og politiske ekspansjon redefinerer forståelsen av globale maktforhold.

Les hele saken med abonnement