Lovens lange armslag | Andreas Slettholm

Etter Jensen-skandalen er det all grunn til å gjenoppta debatten om hvorvidt informantvirksomhet bør lovreguleres, skriver Andreas Slettholm.

Et politi som ikke beveger seg inn i etiske gråsoner, er et dårlig politi.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Flere ganger har jeg tenkt, etter samtaler med politifolk som jobber med organisert kriminalitet, at det er noe som skurrer.

På den ene siden betoner de dialog med de kriminelle miljøene. Den nå straffedømte eks-politimannen Eirik Jensen var fremste eksponent for en slik tilnærming, men er slett ikke alene. Både for å få informasjon, men også for å forebygge eskalering eller få slutt på gjengkriger, er jevnlig kontakt hovedverktøyet.

Les hele saken med abonnement