Kommentar

Far er like viktig som mor. Tillat eggdonasjon. | Helene Skjeggestad

 • Helene Skjeggestad
  Helene Skjeggestad
  Korrespondent i Russland

Foto: Frank May / picture alliance

Forskjellsbehandlingen av sædceller og eggceller tilhører en annen tid.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Norge i 2017:

Et heterofilt par hvor mannen er infertil (ikke kan få barn), får muligheten til å få egne barn ved hjelp av sæddonasjon.

Et heterofilt par hvor kvinnen ikke kan få barn, får ikke muligheten til å få egne barn ved hjelp av eggdonasjon.

Hvorfor?

Større inngrep

Tradisjonelt har det vært to begrunnelser for å forskjellsbehandle donasjon av egg- og sædceller.

Rent praktisk er egguthenting mer krevende og omfattende enn sæddonasjon. Kort sagt kan man få ut en sædcelle med et pornoblad, egguthenting krever medisinsk personell.

Eggdonasjon innebærer også i dag noe ubehag, men medfører liten risiko.
Blant de norske fagpersonene som Bioteknologirådet har vært i kontakt med, har alle gitt uttrykk for at den medisinske risikoen ikke utgjør noen tungtveiende grunn for at prosedyren skal være forbudt.

Så det er egentlig ikke det praktiske som er grunnen.

 • Strenge, norske regler gjør at kvinner som trenger hjelp til å få barn, må dra utenlands. «Fertilitetsturismen» blomstrer fra Norge

Likestilling?

Forbudet mot eggdonasjon handler først og fremst om følelser og tradisjon.

Til alle tider har man visst at kvinnen som føder et barn er dets genetiske mor, mens det ikke alltid har vært klart hvem som er faren til barnet.

Denne forskjellen kommer til uttrykk i dagens lovverk for assistert befruktning hvor det er greit å tukle med den genetiske far, men ikke med den genetiske mor.

Begrunnelsen er at det er noe særlig spesielt med forholdet mellom mor og barn. Denne forskjellsbehandlingen er indirekte å devaluere farsrollen og burde utløse en likestillingskamp for begge kjønn.

Menn burde være forbanna over at deres kjønnscelle blir vurdert som mindre viktig i lovverk og debatt. Det er en bakstreversk holdning som ikke samsvarer med målet om at menn og kvinner skal være likeverdige omsorgspersoner.

Kvinner burde være forbanna over at de ikke får samme tilbud som menn hvis de ikke kan få barn.

Etiske refleksjoner

I diskusjonen om assistert befruktning ender debatten ofte i de store, etiske problemstillingene. Legger vi forholdene til rette for designerbabyer? Er det en menneskerettighet å få barn? Kan et barn ha tre mødre? Dette er svært gode spørsmål som det er viktig å ha en levende debatt om ettersom teknologien skrider frem.

Men det er allerede gått opp en løype med etisk refleksjon rundt donasjon av kjønnscelle. Sæddonasjon er tillat. Gjennom mange år med erfaringer er ordningen justert. I 2005 ble det for eksempel et krav at donorer skal være kjent.

Frislipp?

Det er ingen grunn til å frykte at norske politikere vil begå et slags frislipp av cellesalg hvis eggdonasjon tillates. Erfaringene fra sæddonasjon viser at lovgivere evner å kontrollere og tilpasse.

Donasjon av sædceller har heller ikke ført til et frislipp av andre alternative reproduksjonsmetoder. Det kommer ikke eggdonasjon heller til å gjøre.

Det er forskjell på eggdonasjon og sæddonasjon, men ulikhetene er ikke store nok til at den ene skal være forbudt og den andre lovlig.

Barns beste

Diskusjonen om alternativ befruktning gjøres ofte til en diskusjon om barns beste – heldigvis.

Men er det viktigste, som Tone Trøen, helsepolitisk talsperson for Høyre, sa til Dagsnytt 18, barns trygghet på hvor det kommer fra (les: hvem som er mor)?

Eller er det barns beste å vokse opp i en familie, full av omsorg, som mer enn alt annet ønsker å ta seg av et barn?

Det er komplisert å diskutere det beste for barn som ennå ikke er født. Det er friskt å mene å vite at barn som fødes som følge av eggdonasjon, nærmest påføres en uopprettelig identitetskrise som er så viktig å unngå at barnet ikke burde blitt unnfanget.

Denne våren går debatten om eggdonasjon for fullt i flere politiske partier. Resultatet bør være at eggdonasjon blir tillatt i Norge.

helene@aftenposten

Snapchat: Skjeggesnap

Andre kommentarer fra samme kommentator?

Les også

 1. Kjære KrF. Lærte dere ingenting av reservasjonsrettdebatten? | Helene Skjeggestad

 2. Skoletrøtte gutter trenger en større heiagjeng | Helene Skjeggestad

 3. Derfor vil jeg ikke slette venner som er medlem av «Mannegruppa Ottar»

Les mer om

 1. Teknologi
 2. Bioteknologirådet
 3. Kjønn
 4. Barn og unge
 5. Likestilling