Hva heter det på norsk igjen?

Veien til krøkkete norsk går gjennom dårlig engelsk på universitetene.

«Regjeringen vil sørgje for at norsk språk blir løfta fram i høgare utdanning og forsking.»

Dette løftet i Hurdalsplattformen er fine greier. Men dessverre kan det bli vanskelig å kombinere med noe annet veldig viktig: internasjonaliseringen. Landet må ikke gjøre seg provinsielt og akterutseilt.

Les hele saken med abonnement