Vaktbikkja som sovnet

Mediene har sviktet i dekningen av «Big Tech». Heldigvis har varslere sørget for at muren av taushet sprekker.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

5,6 milliarder ganger i døgnet spør noen Google om et eller annet. Eller de «googler», som det heter.

Tallet fikk jeg fra et søk på Google. Det er nok ikke nøyaktig. Kanskje er det heller ikke riktig. 5,6 milliarder er et anslag jeg fant på en nettside kalt HubSpot, som kom opp øverst i googlesøket mitt.

Les hele saken med abonnement