Kommentar

Hva venter vår selverklært liberale og bondevennlige regjering på?

 • Anne Siri Koksrud Bekkelund

Bønder fra hele landet tok til gatene i Oslo for å protestere mot vårens jordbruksforhandlinger. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

En borgerlig regjering bør gjøre mer for å fri de norske bøndene fra en planøkonomisk modell som sørger for at de aldri kan lykkes.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jordbruksforhandlingene havarerte forrige uke, og det foregår nok en gang kaotiske forhandlinger på Stortinget. Det er allikevel et mer grunnleggende problem vi bør diskutere: Hvorfor løser ikke de borgerlige partiene opp i en av planøkonomiens siste lommer i vårt samfunn?
Jeg er selv oppvokst på gård og setter stor pris på den jobben bøndene gjør. De forvalter norsk kultur og natur og bidrar med viktig matproduksjon. Det er verdt å bruke midler over statsbudsjettet for å opprettholde norsk landbruk.

Men jeg forstår ikke hvorfor vi skal bruke verdens dårligste økonomiske system for å hjelpe norske bønder. Det finnes knapt noen, unntatt langt ute på venstresiden, som vil benytte planøkonomiske prinsipper som kvoter, pliktordninger og målprisstyring ellers i næringslivet. Slike ordninger virker negativt på både verdiskaping, produktivitet og lønn

Les også

Aftenposten mener: Bønder som ikke vil forhandle, tar sjanser

Landbruksmeldingen avvist av Stortinget

Landbruksmeldingen i fjor var et forsøk på å liberalisere, men også den tok utgangspunkt i at politikken skal styre hva som produseres – og hvor. Stortinget avviste uansett de fleste endringene.
Dermed mangler mekanismene som sørger for at norske bønder produserer det de har best forutsetninger for å produsere og er relativt sett mest konkurransedyktige mot andre land.
Satsing på volumproduksjon, gjerne foredlet av monopolistiske samvirker, har også visket ut egenart, særpreg og variasjon i mye av matproduksjonen. Det har skadet muligheten til å skape betalingsvilje for variasjon og spesialiteter, og dermed gjort det vanskeligere å konkurrere om kvalitet og ikke bare om pris.

Fordel etter en enklere nøkkel

Slik har vi gjort det vanskelig å bli konkurransedyktig uten store subsidier.
Det er på tide å tenke radikalt annerledes. En start kunne vært å ta alle pengene vi bruker på landbruk – både direkte og indirekte subsidier – og fordelt dem til bøndene etter en enklere nøkkel. I stedet for detaljerte produksjonsplaner, kunne vi belønne målene vi ønsket å oppnå, om det var vern av kulturlandskap, kriseberedskap eller spredt bosetning.
Ellers kunne bøndene gjøre hva de ville for å tjene mest mulig penger. Det ville fjernet mengder av papirarbeid og hundrevis av landbruksbyråkrater kunne blitt satt i produktivt arbeid. Bort med prisreguleringer, kvoter, plikter og tollbarrièrer. Norske bønder ville blitt rikere, og norske forbrukere ville fått mer varierte produkter.

Les flere kommentarer av Anne Siri Koksrud Bekkelund:

 1. Les også

  Hør på ungdommen – kutt sykelønnen | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 2. Les også

  Reforhandle EØS-avtalen? Nei, Fremskrittspartiet bør gå ut og feire den i stedet | Anne Siri Koksrud Bekkelund

 3. Les også

  Venstre skal ikke nå flertallet, men et solid mindretall | Anne Siri Koksrud Bekkelund

Les mer om

 1. Landbruk
 2. Jordbruksoppgjøret

Flere artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Norske bønder må bli kvitt 100 millioner liter melk. Det er tungt å svelge.

 2. SID
  Publisert:

  Jeg tviler sterkt på at det er noen bønder som bader i penger

 3. NORGE
  Publisert:

  Bøndene er ikke fornøyd med tilbud på 1 milliard kroner

 4. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Melkekuttet er både et tap og en mulighet

 5. DEBATT
  Publisert:

  Vil vårens jordbruksforhandlinger forberede oss på 1990-tallet, og ikke på 2052?

 6. NORGE
  Publisert:

  Brudd i jordbruksforhandlingene