Kommentar

Kommentar: Når Kina nyser, blir verden forkjølet

 • Ola Storeng
  Tidligere økonomiredaktør

Økonomisk vekst. Kinas voksende middelklasse kan avleses på biltrafikken i Shanghei. Likevel er det private forbruket for lite til å holde veksten oppe. PETER PARKS, AFP/NTB SCANPIX

Kina er i endring – uten at noen vet sikkert hva som skjer. Nedturen i økonomien kan være større enn de fleste tror.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

ecsImgOlastoreng-2X4ykoiCEd-3639345414319502768-r1FA46Lnd9.jpg

Det store bildet er enkelt. Kinas økonomi har vokst fenomenalt raskt gjennom flere tiår – og har trukket andre land med seg. Nå går det ikke like bra.Men når vi skal gå bak dette bildet, blir alt mer uklart. Det er ikke enkelt å måle hvor mye en milliard kinesere produserer og forbruker. Mange mistenker dessuten myndighetene for å manipulere tallene.

Det er derfor en nokså bagatellmessig endring i kursen på den kinesiske valutaen får så stor oppmerksomhet. Her er det endelig noe konkret å ta tak i.

Den kinesiske valuta har vært mye mer stabil enn valutaen i de fleste land. Motstykket er at kursfallet mandag var det største på noen enkelt dag på tyve år.

Og kanskje er det bare begynnelsen.

Den globale valutakrigen

Verden har de siste årene opplevd en valutakrig. Først USA og Storbritannia, så Japan og til slutt Den europeiske sentralbanken har trykket penger for å få ned rentene – og valutakursen.

I en lett skrantende verdensøkonomi er det fristende å forsøke å gjøre sine varer billigere på bekostning av andre land. De kan også avgjøre hvor arbeidsplassene – og arbeidsledigheten – havner.

Stephen Roach, en kjent Kina-ekspert som tidligere arbeidet i Asia for den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley sier det slik: Vi kan stå overfor nye trefninger i en global valutakrig som spenner stadig videre.

Jeg tror et litt annet spørsmål er enda viktigere: Vi kan stå overfor en indirekte innrømmelse av det står dårligere til i kinesisk økonomi enn hva de offisielle tallene viser. Hvis det er riktig – hva blir i så fall konsekvensene for resten av verdensøkonomien?

Det nye grepet

Kursfallet mandag kom etter at kinesiske myndigheter kunngjorde en ny valutaordning som gjør det mulig for valutaen å endre seg mer enn før, i takt med endringer i tilbud og etterspørsel.

Grovt sett vil nå kursen på den kinesiske valutaen flyte omtrent som de fleste andre valutaer, som dollar og norske kroner. Unntaket er at de daglige utslagene vil bli begrenset til omtrent to prosent. Men over tid er ikke det noen sterk brems.

Myndighetene har riktignok fremdeles noe i bakhånd: De kan fremdeles selv kjøpe og selge valuta for å påvirke kursen overfor andre lands valuta. Mandag og tirsdag var det ingen tegn til at kinesiske myndigheter har forsøkt å motvirke kursfallet de siste dagene.

Dermed starter spekulasjonene: Hvorfor ønsker kinesiske myndigheter nå en svakere valutakurs? Dette får ekstra oppmerksom for det bryter med hovedmønsteret de siste årene – nemlig en sakte, stigende valutakurs.

Spekulasjonene fortsatte onsdag på tross av meldinger i Wall Street Journal om at sentralbanken hadde vært inne i markedet for å dempe kursutslagene. Kineserne er kjent for å gå skrittvis frem.

Læreboken forklarer ikke alt

Det logiske læreboksvaret på kursfallet er at Kina ønsker å stimulere eksporten. Likevel er det litt pussig. Kina har i mange år hatt store overskudd i handelen med utlandet – og har vært opptatt at landet ikke kan fortsette å satse på eksport som drivmotor i økonomien.

Målet har snarere vært en mer balansert utvikling, hvor den innenlandske etterspørselen og særlig det private forbruket tillates å øke raskere enn før.

Derfor vokser mistanken: Kineserne får det kort og godt ikke til. Den økonomiske veksten – og evnen til å skape nye arbeidsplasser – svikter når Kina forsøker å endre sin egen økonomi.

Derfor vokser mistanken: Den økonomiske veksten – og evnen til å skape nye arbeidsplasser – svikter når Kina forsøker å endre sin egen økonomi.

Kanskje ser lederne ikke annen råd enn å falle tilbake på sin gamle vekstmodell: En økonomi drevet av eksport og høye investeringer. Og da særlig høyere eksport – som krever lavere valutakurs.

Lavere valutakurs kan også kompensere litt for at Kina har opplevd en høy lønnsvekst som svekker bedriftene i konkurranse med utenlandske varer.

I sum: Det knirker i kinesisk økonomi.

Når tallene er for stabile til å være sanne

De offisielle tallene viser at den årlige veksten i Kina har falt fra drøye 10 prosent til omtrent syv prosent. Fremdeles høyt, men relativt sett er det en stor endring.

Og kanskje er det verre. Tall for utviklingen i kinesisk økonomi er påfallende stabile. Svingninger i vekstratene fra kvartal til kvartal – som i et land som USA er betydelige – ser vi nesten ikke.

Her er det noe som lukter, mener mange. Kanskje er kinesiske veksttall mer et uttrykk for hva kinesiske ledere ønsker å se – en litt lavere, men mer balansert vekst – enn hva som faktisk skjer.

Et lite eksempel: Endringer i et lands import kan si noe om temperaturen i økonomien. Noen kommentatorer stusser derfor når USAs eksport til Kina har økt med mindre enn fire prosent de siste 12 månedene mot rundt 11 prosent i året gjennom lang tid.

Kina er også Norges venn

Slike tall sier også noe om ringvirkningene av svakere vekst i kinesisk økonomi .

Et annet eksempel – som ligger Norge nærmere: Halveringen av oljeprisen det siste året og et sterkt fall også i andre råvarepriser ville ikke være mulig å forklare hvis kinesisk økonomi hadde fortsatt å vokse like sterkt som tidligere.

Slike tall sier også noe om ringvirkningene av svakere vekst i kinesisk økonomi .

Det er dette som er den virkelige bekymringen. Ikke at valutakursen endrer seg litte grann, men at kinesiske ledere finner det nødvendig å ta nye grep fordi den økonomiske veksten svikter.

Verdens vekstmotor nr. 1 er i ulage, og hele verden lurer på hvor sterke ringvirkningene blir.

Les mer om

 1. Kultur
 2. Kina

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Valutamarkedet er en nådeløs dommer

 2. KOMMENTAR

  Noe er galt med den norske kronen. Ingen vet hva det skyldes.

 3. ØKONOMI

  Veksten stabil igjen, hevder Kina. Kan vi tro på det?

 4. KOMMENTAR

  Fire mulige mottrekk fra Kina i handelskrigen mot USA

 5. ØKONOMI

  Kina-ekspert tror på løsning i handelskrigen med USA

 6. VERDEN

  Trump øker presset: Anklager Kina for valutamanipulasjon