Er han i ferd med å legge ned Flytoget?

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kan bli Flytogets banemann.

En uvanlig klønete prosess kan ende med at Flytoget parkeres for godt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I løpet av bare noen uker blir det avgjort hvem som skal få kjøre togene på Østlandet. Det er her det aller meste av togtrafikken foregår. Og ikke minst er det her landets mest tilfredse togpassasjerer befinner seg: De som skal til Gardermoen for å fly.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avlyste den forrige regjeringens anbudskonkurranse. Det var som ventet fra et parti som har vært sterkt kritiske til Solberg-regjeringens togpolitikk.

Les hele saken med abonnement