Kommentar

Stanses ikke av et nei

 • Per Edgar Kokkvold
  Per Edgar Kokkvold
  Spaltist

Ingenting blir som før etter folkeavstemningen.Folket er splittet. Nesten hver fjerde spurte forteller at uavhengighetsspørsmålet har ført til uvennskap i familie, i vennekrets og blant kolleger. Valgmøter har måttet avlyses på grunn av uro og bråk, skriver Per Edgar Kokkvold. Foto: Helle Skjervold

Alex Salmond og nasjonalistene nekter å tape.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er ikke lenger utenkelig at Skottland velger å løsrive seg fra Storbritannia.

De siste meningsmålingene viser fortsatt flertall for nei-siden, men flertallet krymper faretruende:

53 mot 47 prosent, ifølge tirsdagens You Gov-måling.

Per Edgar Kokkvold. Foto: Morten Uglum

I august var tallene 61–39. Men selv om nei-siden skulle seire ved folkeavstemningen 18. september, hvilket de fleste fortsatt spår, betyr det ikke at Alex Salmond og nasjonalistene har tapt. De som tror på unionen, håper naturligvis at et nei vil legge spørsmålet om uavhengighet dødt i uoverskuelig fremtid. Men her tar de feil. Alex Salmond og de skotske nasjonalistene vil fortsette kampen. Og de har historien på sin side:

I 1999 fikk skottene omfattende selvstyre, «devolution», ikke fordi britiske myndigheter var veldig for det, men fordi de var overbevist om at økt selvstyre, med et eget skotsk parlament med et omfattende mandat, ville dempe kravet om selvstendighet og løsrivelse.

Det gikk ikke slik. Skottene fikk selvstyre, men slo seg ikke til ro med det. Tvert imot.

Skottene fikk selvstyre, men slo seg ikke til ro med det. Tvert imot.

Nasjonalistene fikk vind i seilene. Kravet om uavhengighet økte. Det skotske nasjonalistpartiet, SNP, kom til makten i Edinburgh, under ledelse av den karismatiske Alex Salmond, som ble førsteminister første gang i 2007. Han ble gjenvalgt i 2011, denne gang med rent SNP-flertall i det skotske parlamentet.

Økt selvstyre

Foran folkeavstemningen 18. september har de tre store partiene i Storbritannia – De konservative, Liberaldemokratene og Labour – gått sammen om å love Skottland et enda mer omfattende selvstyre dersom de sier nei til løsrivelse.

Skottene skal ikke bare ha et avgjørende ord om hva de vil bruke skattepengene til – som nå, de skal også få kreve inn skatter og i stor grad bestemme skattenivået.

Her er det at både regjering og opposisjon i London etter alt å dømme forregner seg – enda en gang.

Nasjonalister er ikke som andre moderne, pragmatiske politikere. De har en drøm.

For det første er det ingenting som tyder på Salmond og nasjonalistene vil oppgi sitt mål selv om de taper folkeavstemningen. Nasjonalister er ikke som andre moderne, pragmatiske politikere. De har en drøm. En drøm de ikke vil slippe, fordi de er overbevist om at nasjonen – når den blir «frigjort» – vil utløse en slags nasjonal ånd som på en eller annen måte vil løse alle problemer.

Forfatteren C.J. Sansom, godt kjent også i Norge, snakker om «uavhengighetens mystiske hemmelighet», om en nasjonalisme som søker tilflukt i en romantisert fortid, en relativt grov beskrivelse av nåtiden og en oppkonstruert, urealistisk fremtid.

Ingenting blir som før

Ingenting blir som før etter folkeavstemningen.

Folket er splittet. Nesten hver fjerde spurte forteller at uavhengighetsspørsmålet har ført til uvennskap i familie, i vennekrets og blant kolleger. Valgmøter har måttet avlyses på grunn av uro og bråk.

Nesten hver fjerde spurte forteller at uavhengighetsspørsmålet har ført til uvennskap i familie, i vennekrets og blant kolleger.

Dyp skuffelse, sorg og bitterhet vil prege de skotske nasjonalistene dersom de taper, en bitterhet som vil få ny næring når skottene har fått et enda mer omfattende selvstyre, «devo max» eller «devo plus», som takk for at de sa nei til uavhengighet.

For da vil engelskmennene naturlig nok spørre hvorfor det fortsatt skal sitte 59 skotske representanter i Underhuset i London og være med å avgjøre alle spørsmål som dreier seg om England, når engelske politikere ikke lenger kan stemme over spørsmål som handler om Skottland, fordi disse spørsmålene avgjøres i Edinburgh.

Og hva vil Alex Salmond si når britene fratar skottene innflytelsen i det britiske parlament?

Man kan jo bare gjette.

kokkvold@online.no

 1. Les også

  Ja- og nei-siden kjemper for å overbevise skotske velgere

 2. Les også

  80 prosent føler seg skotske, men uavhengighetskampanjen sliter

 3. Les også

  Skottland blir sterkere

 4. Les også

  Finanskrise kan true et uavhengig Skottland

 5. Les også

  Jevnt løp foran folkeavstemning i Skottland

Les mer om

 1. Kultur
 2. Politikk

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Hovmod står for fall | Per Edgar Kokkvoll

 2. KOMMENTAR

  Den politiske julefreden kommer ikke til å senke seg over Catalonia – uansett valgresultat

 3. VERDEN

  Skottland ber om ny folkeavstemning

 4. VERDEN

  Skotske folkevalgte støtter forslag om ny folkeavstemning

 5. KRONIKK

  Vil Skottland igjen kreve folkeavstemning om selvstendighet?

 6. VERDEN

  Kraftig tilbakegang for det skotske uavhengighetspartiet