Kommentar

Dette er en dom som bør ankes | Harald Stanghelle

  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator

Begrunnelsen til Oslo tingrett må stå fjellstøtt når staten dømmes «umenneskelig behandling» av Anders Behring Breivik. Det er det grunn til å reise tvil om denne avgjørelsen gjør, skriver Harald Stanghelle. Foto: Morten Uglum

Oslo tingrett må stå fjellstøtt når den dømmer staten for «umenneskelig behandling». Det er det grunn til å reise tvil om denne avgjørelsen gjør, skriver Harald Stanghelle.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Dobbeltbudskap. På kinoer verden over vises Michael Moores budskap om at norsk fengselsvesen er et humant ideal. Oslo tingrett mener 22. juli-terroristen utsettes for umenneskelig behandling i Skien.

Det er en meget selvstendig dom Helen Andenæs Sekulic avsa i går. Å gi massedrapsmannen Anders Behring Breivik medhold i at han utsettes for umenneskelig behandling i fengslet kan ikke ha vært noen opplagt avgjørelse. De aller fleste som fulgte saken i Skien har da også spådd at Regjeringsadvokaten ville få rettens medhold i å avvise klagene over soningsforholdene.

Eller som Dagsavisens kommentator konkluderte: «Saken hans har ingenting for seg.»

Islolasjon og sårbarhet

Oslo tingrett ser det på en helt annen måte. Dommeren gjenkjenner ikke regjeringsadvokatens konklusjon i retten om at det ikke er en «knekket mann med isolasjonsangst vi møter, men den samme ideologisk forstyrrede narsissisten vi har møtt tidligere».

I alle fall erklærer retten seg helt enig med advokat Øystein Storrviks Breivik-diagnose om at han er «en person med en mental sårbarhet». «Dette må man ta tilbørlig hensyn til under soningen,» skriver dommeren og advarer mot langvarig isolasjon, selv om det samtidig noe motsetningsfylt slås fast at Breivik ikke har «tatt påviselig skade av soningsforholdene».

Staten tapte saken mot terroristen:

Les også

Tingretten mener Behring Breiviks soning er umenneskelig behandling

Regjeringsadvokatens folk vektla sterkt at soningen måtte ses i lys av det grusomme ved den tragedie Behring Brevik må stå til ansvar for. Og selv om Oslo tingrett selvsagt har dette med seg, så tones det ned som dommens resonansbunn. Her vurderes Breivik mer som en «ordinær» fange som soner på strenge sikkerhetsvilkår, ikke som den farlige terrorist uten hemninger i sin vilje til massedrap.

Altså nettopp det som ble så uvirkelig demonstrert den svarte fredagen for snart fem år siden.

Går seg vill

En dommer kan vise en form for objektiv ryddighet nettopp gjennom å sette opp slike mentale skiller. Men det kan også føre til at en dommer går seg vill i formalistiske vurderinger ved å isolere ulike sider av samme sak.

Det kan Oslo tingrett kritiseres for når staten dømmes for «umenneskelig behandling» av Anders Behring Breivik. Det er kraft over en slik ordbruk. Derfor må begrunnelsen for den stå fjellstøtt. Det er det grunn til å reise tvil om denne avgjørelsen gjør.

Eksempelvis er begrunnelsen svak når retten ikke tror på kriminalomsorgens grunner for at ikke barnemorderen fra Utøya kan «ha fellesskap» sammen med andre fanger. Retten antyder at det er «svært relevant» å vurdere en plassering av ham sammen med andre høysikkerhetsansatte. Det aksepteres rett og slett at dette er «siste utvei».

Igjen: Her isoleres soningsforholdene fra den makabre bakgrunnen for at nettopp Behring Breivik sitter der han gjør. Og som igjen resulterer i helt ekstraordinære soningsforhold.

Han synes dommeren er modig:

Les også

Eksperter om Breivik-dommen: - Dette er veldig overraskende

I overraskelsen over dommen druknet likevel det faktum at staten har fått medhold på ett meget viktig punkt: Drapsmannen som gjerne vil bygge seg opp som helt og inspirator for en gruppe forrykte ekstremister, får ikke medhold i at kontrollen med hans kontakt med omverdenen skal bli mer liberal.

Slikt markerer retten at den skjønner hvilke ambisjoner den nå så selverklærte nasjonalsosialisten har, og hvor farlig han fortsatt kan være. Selv fra innsiden av en fengselscelle.

Bør ankes

Så er det andre punkter i dommen der retten gir logiske og kritiske vurderinger av soningssregimet:

Tingretten er undrende til at det fortsatt er en glassvegg mellom Behring Breivik og de få og «profesjonelle» besøkende han har. Enda mer undrende er retten til at den isolerte fangen nakenundersøkes etter hver lufting. En lufting som foregår under strengt bevoktning.

Slikt er begrunnet kritikk som ikke nødvendigvis trengte å munne ut i en dom for umenneskelig behandling.

Dette er uansett en dom som bør ankes.

Det er prisverdig at en tingrett viser sin selvstendighet, men dommen har svake punkter som inviterer til at en høyere rettsinstans vurderer det samme spørsmålene.

Pårørende reagerer sterkt på dommen:

Les også

- Jeg er overrasket og skuffet

Norge på sitt beste

Dommen vil bli hard å fordøye for både Norge og resten av verden. Mange finner det absurd og opprørende at nettopp en terrorist med så mye sorg og lidelse på den samvittighet han virker blottet for, nå får rettens kvalitetsstempel på at han behandles umenneskelig av den norske stat.

Men slik fungerer et uavhengig rettsvesen. Også dette er en umistelig del av staten Norge.

Det var dette systemet 22. juli-drapsmannen viste sin forakt for. Og det var dette vi andre var så opptatt av skulle fungere normalt da tragedien inviterte til det motsatte.

Det viste frem Norge på sitt beste. Og det ga oss som nasjon et grunnlag å gå videre på.

Det er verdt å huske akkurat nå.

Twitter: @hstanghelle. E-post: harald.stanghelle@aftenposten.no

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kultur