Vi gjør Norge åpnere | Jan Tore Sanner, Linda Hofstad Helleland og Per-Willy Amundsen

Riksrevisjonen har vist til mangelfull arkivering i forvaltningen og at kravet om løpende journalføring ikke er oppfylt.

Norge er et av verdens mest åpne land. Regjeringen vil sørge for enda bedre innsyn i hvordan landet styres.

En grunnleggende verdi i vårt land er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten i kortene. Innbyggerne skal ha tilgang til saksdokumenter for å kunne orientere seg om hvordan landet styres og hvordan forvaltningen arbeider.

For å sikre dette har vi arkivloven, som sier hvordan dokumenter skal arkiveres og offentlighetsloven som har generell åpenhet som prinsipp, men som også gir regler om unntak. Noen dokumenter skal unntas offentlighet, for eksempel når man er i forhandlinger om store kontrakter eller fordi dokumentene avslører forsvarshemmeligheter.

Les hele saken med abonnement