Kommentar

Ny meningsmåling: Raymond Johansen har grunn til å være bekymret | Andreas Slettholm

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Byrådets største parti får 26,8 prosent oppslutning på desembermålingen Respons har utført for Aftenposten.

Det er alarmklokkene som bør ringe julen inn hos Oslo Arbeiderparti.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Småpartiene i byrådet kan ta juleferie med god samvittighet. Arbeiderpartiet bør være bekymret. Slik kan man oppsummere Oslo-målingen Respons har utført for Aftenposten.

Selv når man tar feilmarginene i betraktning, føyer denne seg inn i en ganske tydelig trend: Miljøpartiet De Grønne holder oppslutningen på åtte prosent. SV i Oslo har gått frem på samtlige målinger siden valget i fjor, og bør kunne være spesielt beroliget.

Med kun én byråd og en litt anonym ordfører i Marianne Borgen, har frykten blant SV-ere vært at de blir for lite synlige i Oslo-politikken.

Men om MDG er høyere profilert, nikker nok mange SV-velgere fornøyd over de ambisjonene byrådet har vist på miljøfeltet. Kombinert med retningen i velferdspolitikken, flere lærere og profilsaker som for eksempel Tøyen-løftet, ser SV ut til å ha klart å tilfredsstille sine velgere så langt.

Hver fjerde Ap-velger vil ikke ha Raymond

Det samme kan ikke sies om Arbeiderpartiet.

Én ting er at Ap faller fra forrige måling. Verre er partiets store sprik i oppslutning mellom stortings- og kommunevalg. Arbeiderpartiet får imponerende 36 prosent i stortingsmålingen, men havner under 27 prosent i kommunemålingen.

Sagt på en annen måte: Hver fjerde Oslo-velger som vil stemme på Jonas Gahr Støre, vil ikke stemme på Raymond Johansen.

  • Resultatene for målingen om KOMMUNEVALG:

Basert på 800 telefonintervjuer gjennomført mellom 8.–13. desember 2016. Feilmarginer på +/-2.5 −3,5 prosentpoeng.

Dramatisk forskjell

Byrådslederens forklaring om søppelkaos og høye boligpriser kan kanskje ha noe forklaringskraft.

Men en forskjell på nesten ti prosentpoeng mellom kommune- og stortingsvalg er dramatisk. Selv om enkeltmålinger skal tolkes med varsomhet, gir det grunn til å lure på om Raymond Johansens mannskap har valgt riktig kurs.

Arbeiderpartiets vedvarende dilemma denne bystyreperioden handler om hvordan de skal nå de såkalte «lilla velgerne», altså de som befinner seg et sted mellom Høyre og Arbeiderpartiet på den politiske aksen.

Bakgrunnstallene i målingen illustrerer problemstillingen: Arbeiderpartiets velgere i Oslo forsvinner i stor grad til Høyre, eller de sitter på gjerdet.

  • Resultatene for målingen om STORTINGSVALG:

Spillerom for Høyre

For mens saker som rekommunalisering av sykehjem og stans av nye kommersielle barnehager kan være vinnersaker for SV, er de problematiske for Arbeiderpartiet.

Det er mange potensielle Ap-velgere som ikke nærer samme skepsis til hverken private eller kommersielle aktører som det SV gjør.

Også eiendomsskatten er blitt en verkebyll for Arbeiderpartiet. I høst har det blitt klart at den vil ramme langt bredere, og bli langt høyere, enn det Arbeiderpartiet ga inntrykk av før valget.

En slik situasjon gir stort spillerom for Høyre til å fremstille Ap som et parti uten magemål når det gjelder skatter og avgifter. Det er en strategi Høyre har vellykket erfaring med.

Åpent landskap i miljøpolitikken

Et mer åpent spørsmål er hvordan velgerne reagerer på saker som bilfritt sentrum, sykkelveiprioritering og fjerning av parkeringsplasser. Det er ikke åpenbart at slikt driver velgere over til høyresiden.

Her er heller ikke konfliktlinjene like tydelige, for også høyresidens partier ønsker å konkurrere om ambisjonene. Det har ikke gått upåaktet hen at billettprisene i kollektivtrafikken øker når det rødgrønne byrådet sitter med makten.

Vanskelig balansekunst

Arbeiderpartiets potensiale for økt oppslutning ligger i å fri til sentrumsvelgerne. Det er ingen enkel øvelse. Mye av kursen allerede er staket ut i en forpliktende byrådserklæring og samarbeidsavtalen med Rødt.

Og å demonstrere avstand til egne samarbeidspartnerne innebærer alltid en risiko for å sette hele samarbeidet i fare. Det gjelder spesielt dersom man er storebror i en koalisjon.

Den Ap-strategen som finner handlingsrommet til noe slikt, fortjener en julegave fra Raymond Johansen.

Les mer om

  1. Raymond Johansen
  2. Bilfritt sentrum
  3. Oslo