Kommentar

Raseringen av kulturlivet er utsatt

 • Joacim Lund
  kommentator

Være eller ikke være. Kulturminister Thorhild Widvey (H) har kuttet både her og der, men i det store og hele ser kulturpolitikken hennes ut til å være basert på Enger-utvalgets anbefalinger. Jan T. Espedal

Frykten grep kultur-Norge under valgvaket. Ved årets slutt ser det ut til at den var ubegrunnet – i det store og hele følger den nye kulturministeren Enger-utvalgets anbefalinger.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Teppefallet for den rødgrønne regjeringen var den uomtvistelig største begivenheten i kulturfeltet i 2013. Hva de fikk til i de åtte årene de hadde makten, kan du lese i Enger-utvalgets grundige utredning, som ble overlevert kulturminister Hadia Tajik i mars.

Det var ikke lite. Siden 2005 er kulturbudsjettene blitt doblet, fra fem til ti milliarder kroner årlig. Det har gitt oss flere og bedre kulturopplevelser og økt profesjonalitet. Og en frykt for et politisk maktskifte.

Kulturfolket toet sine hender da de i høst innså at et regjeringsskifte ubønnhørlig nærmet seg, og at Fremskrittspartiet kunne få makt til å skrote alt som ikke er jovialt og folkelig. Men det ble ingen FrP-kulturminister. Det ble Thorhild Widvey (H). A different kind of blue, for å parafrasere Miles Davis.

Det var ikke nok til å roe gemyttene.

Inn med et brak

Widvey hadde ikke fått tid til å henge fra seg kåpen på ministerknaggen før hun banket gjennom et forslag til kulturbudsjett som innebar kutt i Kulturrådet, kutt i kunstnerstipendene og avlyste byggeprosjekter. Det ble det bråk av. Ikke i kulturinstitusjonene som får penger over statsbudsjettet, riktignok, de ble skjermet, og satt musestille. Men i Kulturrådet og dets mange fagutvalg var stemningen trykket.

Ikke mange dager senere satt jeg i salen da Widvey trippet inn i løvens hule og holdt sin tale til nettopp Kulturrådets årskonferanse.

Kulturnasjonen skal bygges nedenfra, sa Widvey. Vi skal ha et mye sterkere fokus på kvalitet. Og mangfold. Og frihet. Mer private penger. Det kunne høres ut som en kraftig, ideologisk motivert kursendring. I virkeligheten var visjonen solid forankret i Enger-utvalgets utredning, bestilt av den rødgrønne regjeringen, og overlevert kulturminister Hadia Tajik i mars. Da satt jeg også i salen.

Tajik så litt nervøs ut. Hun ventet på dommen. Enger-utvalgets leder, Anne Enger, tok mikrofonen, klar til å presentere NOU 2013:4, den store, kritiske gjennomgangen av den rødgrønne kulturpolitikken fra 2005 til 2013, med tilhørende anbefalinger for veivalget videre.

Hun takket for tilliten, kremtet litt, skjøv lesebrillene opp på nesen og gikk i gang med å dele ut ros og ørefiker.

Ekko fra fremtiden

Vi vet at livet leves lokalt. Vi ønsker å bygge opp kulturnasjonen nedenfra, sa Enger. En strukturell utfordring Kulturløftet ikke har løst, dreier seg om kvalitetsmålet i kulturpolitikken, sa hun.

Og slik fortsatte det. Både demokrati— og rettferdighetshensynet tilsier at mangfold i kulturlivet må være et viktig mål. Kunstnere bør stimuleres til å kunne leve av markedsinntekter. Når det gjelder institusjoner, har det vært en omfattende etablering av nye bygg og scener. Selv om det er lett å peke på fortsatte og nødvendige behov som skal løses, mener utvalget at tiden er inne til å fylle husene og utnytte infrastrukturen med kulturell aktivitet, kunstnerisk kvalitet og fokus på publikum.

Widvey har ikke hatt mye tid på seg, men allerede nå er det åpenbart at hun har lest Enger-utvalgets anbefalinger med stor interesse.

Og… kutt!

Widvey har kuttet. Noen er rammet av kuttene også. Filmbransjen, for eksempel. Kuttet i filmfondet vil kunne gå ut over produksjonen av kortfilm, dokumentarer, spillefilm, dataspill og TV-serier.

Widvey skryter av tidenes største kulturbudsjett, men som Music Norway-direktør Kathrine Synnes Finskog påpekte i Aftenposten torsdag, kuttes det også i kulturpostene i andre departementer, noe som vil ramme blant annet norsk kultureksport.

Men noen har også fått mer enn før. Ifølge Enger-utvalget er folkebibliotekene blant taperne under den rødgrønne regjeringen. Widvey svarer med å sette av 12 millioner kroner.

Gresset er rødgrønnere…

Enger-utvalgets utredning er den grundigste gjennomgangen av kulturfeltet og kulturpolitikken vi har hatt på mange, mange år – kanskje noensinne. Utvalgets anbefalinger ville vært en utmerket bruksanvisning for de rødgrønne dersom det ikke hadde blitt et maktskifte.

Derfor er det litt festlig å observere at kursen Widvey staket ut da hun overtok roret, er helt i tråd med Enger-utvalgets anbefalinger. Hadde den rødgrønne regjeringen fått fornyet tillit ved valget, ville formodentlig også de fulgt utvalgets anbefalinger.

Så pust ut, kulturfolk. Ta juleferie. Foreløpig tyder lite på at vi får se en rasering av kulturlivet i året som kommer.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Kulturbudsjettet er kjemisk fritt for nytenkning

 2. KOMMENTAR

  Kulturfeltet bør ønske seg en ny statstråd | Sarah Sørheim

 3. DEBATT

  Kulturlivet har det bedre når politikerne ikke definerer kunstens mål og mening | Linda Hofstad Helleland

 4. KULTUR

  Sarah Sørheim: Da Trine Skei Grandes pressekonferanse var over, sto én tydelig taper igjen

 5. KULTUR

  Nå kommer meldingen Kultur-Norge har ventet på

 6. KULTUR

  De tapte sin rødgrønne kulturkamp