Skillelinjer ved en 100-årsdag

  • Einar Lie

Thomas Pikettys seneste arbeider gir en storslått sammenkobling av data og innsikter fra historie, økonomi og politisk valgforskning.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Ved en tilfeldighet fikk jeg den franske økonomen Thomas Pikettys siste bok i hendene forrige søndag. Dette var, som en engere gruppe lesere vil vite, 100-årsdagen for den ruvende, norske samfunnsforskeren Stein Rokkans fødsel.

Sammentreffet var nokså vakkert: Piketty ble nærmest en verdensstjerne for noen år siden med sine grundige, datatunge studier av hvordan ulikhet hadde utviklet seg historisk.

Les hele saken med abonnement