Nei, alt blir ikke bra

For klimaet går det bare én vei. Gal vei. Er det mulig å være optimist?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Skal man være optimist? Eller pessimist? Hvordan går det med denne klimakrisen, egentlig?

Nylig deltok jeg i en samtale om det spørsmålet på klimafestivalen «Varmere, våtere, villere» i Bergen. Selv vakler jeg mellom optimismen og pessimismen.

Les hele saken med abonnement