Som tyskerbarna betaler også IS-barna prisen for mødrenes valg

Arvesynd og skam fulgte tyskerbarna hele livet, hånd i hånd med lav inntekt og høy selvmordsrate. De nye krigsbarna forsvinner ikke selv om Norge ser bort.

Denne norske kvinnen og de to barna hennes kom seg tidligere denne måneden ut av IS-området ved Baghouz i Syria. Siden hun er norsk statsborger, får de to barna automatisk norsk statsborgerskap. Før hun eventuelt kan ta dem med seg til Norge, må slektskapet slås fast med en DNA-test.
Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Norge ville ikke ha dem. Tusenvis av tyskerjenter, mange av dem med nyfødte barn, ble etter andre verdenskrig fratatt sitt norske statsborgerskap og deportert til et Tyskland i ruiner. Folkets dom var klar:

De hadde lagt seg ned med en tysker, nå fikk de betale for sitt valg.

Les hele saken med abonnement