Kringsatt av fiender | Ingrid Brekke

Polen legger seg ut med naboland og EU. Hjemme peker pilene oppover for regjeringspartiet. De vet å trykke på folkets smertepunkter.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Fra et kjøkkenbord langt ute på den polske landsbygda forteller en firebarnsfar hvordan han som trailersjåfør i årevis jobbet døgnet rundt for å forsørge familien. Nå kan han bruke mer tid hjemme med ungene. Den nye barnetrygden har gitt familien en ekstrainntekt like høy som månedslønnen hans.

De kommer til å stemme på regjeringspartiet PiS av takknemlighet, sier han og kona i en fersk fjernsynsdokumentar.

Les hele saken med abonnement