Demokratiets trojanske hest | Harald Stanghelle

En trojansk hest har lurt seg innenfor murene som verner vår demokratiske landsby.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Bekjennende syndere kan være verdt å lytte til. Spesielt når historien kommer fra innsiden av et lukket system. Og det er nettopp en slik historie Facebook-veteranen Chamath Palihapitiya har fortalt på Stanford Graduate School of Business:

«Jeg mener vi har laget et verktøy som river i stykker måten samfunnet fungerer på,» sier mannen som fra 2007 var sjef for brukervekst i Facebook.

Les hele saken med abonnement