Selv diktaturer avholder valg | Kristin Clemet

Vil vi bevare et liberalt demokrati, må vi engasjere oss også mellom valgene, utenfor ekkokamrene og med mennesker vi er uenig med.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

På nettstedet Ung.no, som er myndighetenes informasjonskanal for ungdom, drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, kan vi lese hva «demokrati» betyr: «Demokrati betyr kort og godt folkestyre. Det vil si at det er flertallet som bestemmer.»

Det står også noe om blant annet direkte demokrati og representativt demokrati. Men det står lite om det liberale demokratiet.

Les hele saken med abonnement