DAB-radio: Norge går i bresjen for ... ingen | Joacim Lund

  • Joacim Lund

Danmark beholder FM, og ingen vet hvor mange som hører på DAB i Norge. Nå må kulturministeren svare.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Skal du sette opp et mål, er det alltid greit med noe du kan telle», sa Universitetet i Bergens tidligere rektor Kirsti Koch Christensen en gang.

Et åpenbart mål er at flest mulig nordmenn skal lytte til radio. Som nasjon velger vi å bruke et betydelig beløp på å holde oss med en allmennkringkaster. NRK er blitt tildelt en rekke sosiale, kulturelle og demokratiske funksjoner i samfunnet. NRK radio forvalter dette ansvaret på en god måte, lager innhold av svært høy kvalitet og bidrar positivt til mediemangfoldet – gitt at folk lytter til dem, selvsagt.

Les hele saken med abonnement