Det har vært stilltiende aksept for Giskes adferd i partiet | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Trond Giske har levd i den tro at hans adferd har vært grei i Arbeiderpartiet. Det er kanskje ikke så rart. Ingen ga ham beskjed om det motsatte.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Trond Giske sjekket damer da han var singel. Det ble et problem i partiet først under #metoo-høsten 2017. Da passet det å gjøre Giske til et problem, for nå er det maktkamp i partiet.

Slik har saken sett ut fra Giske-fløyens ståsted. For, ja, det er fløyer i Arbeiderpartiet, dette partiet som aldri ble en søndagsskole. Det er partiet der maktkampene er så latente at alle motsetninger kan tolkes inn i den rammen. Nå spiser det partiet innenfra. Jonas Gahr Støre leder et parti med en kultur som ikke tåler motgang.

Les hele saken med abonnement