KrF faller mellom to prekestoler | Frank Rossavik

Olaug Bollestad: Mye engasjement, lite politikk.

Fungerende partileder Olaug Bollestad hadde en umulig oppgave da hun skulle holde landsmøtetale. Hun løste den deretter.

Salomos ordspråk 4:27 sier: «Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det onde!»

Kanskje har en del av delegatene på Kristelig Folkepartis landsmøte på Sola kommet i tanker om at Hans Fredrik Grøvan, nå parlamentarisk leder, hadde rett da han i fjor anbefalte partiet å la være å foreta et klart blokkvalg. Grøvan mente tiden ikke var inne, at partiet ikke var rede.

Les hele saken med abonnement