Kommentar

Følger sykehuset loven? | Joacim Lund

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  Kommentator

De fleste leger gjør én unnlatelsessynd. Det kan skape problemer for pasientene.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I helgen fikk Aftenposten kritikk av Torkel Steen, overlege ved pacemakerseksjonen ved Oslo universitetssykehus. Han mener vi overdramatiserer situasjonen. Tittelen på en kommentar jeg skrev, får gjennomgå spesielt. «Har du et svakt hjerte, bør du ha nerver av stål».

Det er en god anledning til å gjenta at risikoen er lav. Steen har helt rett i det. For de aller fleste pasienter gir implantater bedre livskvalitet, lengre liv eller begge deler. Jeg er dessuten glad for at Steen bidrar til en konstruktiv debatt ved å slå fast at situasjonen likevel ikke er optimal: Helsepersonell får for dårlig opplæring, feil blir ikke oppdaget før pasientene tar skade av det, og vi mangler et sentralt register som gjør det mulig å få tak i pasienter som har et implantat det er blitt oppdaget feil ved.

Det er enkelt å støtte Steen i hans bønn til helseminister Bent Høie om å iverksette tiltak. Men er det lov samtidig å ønske seg handlekraft fra legestanden?

Bryter meldeplikten

Helsevirksomhetene er lovpålagt å melde det inn til Legemiddelverket når medisinsk utstyr er involvert i hendelsesavvik, svikter eller kan ha sviktet. Hvorvidt pasienten har tatt skade av det, spiller ingen rolle. At virksomhetene systematisk bryter unnlater å gjøre det, er en kjent sak. Det er ikke noe Aftenposten har avslørt, det er noe norske myndigheter har vært klar over i 20 år.

«Vi ser at antall meldinger hvor medisinsk utstyr har vært involvert, er synkende. Vi vil derfor benytte anledningen til å minne om at det er meldeplikt for disse hendelsene». Det skrev Statens helsetilsyn i Melderevyen i 1998, for nøyaktig 20 år siden.

Denne påminnelsen er blitt gjentatt hvert år siden, og så sent som for et par uker siden, i 2018, fikk vi opplyst fra Statens legemiddelverk at «Vi vet at graden av underrapportering fra norsk helsetjeneste til oss er stor».

Les også

Norske leger varsler sjelden myndighetene når de mistenker svikt i implantater

Produsentene følger opp, virksomhetene svikter

Det er nemlig slik at produsenter av medisinsk utstyr er underlagt den samme meldeplikten som virksomhetene. Men i motsetning til virksomhetene overholder produsentene stort sett meldeplikten, noe som gjør det mulig å danne seg et bilde av omfanget av underrapporteringen.

Årsakene til underrapporteringen kan være mange og sammensatte. Virksomhetene er avhengig av av at legene melder fra, legene har mye å gjøre, noen tenker kanskje at det er unødvendig å rapportere siden produsentene er flinke til å gjøre det, og andre mener – med rette – at meldesystemet er for fragmentert og komplisert.

Men lar de være, bryter virksomhetene loven. Og konsekvensene kan bli alvorlige.

Avhengig av tilbakemeldinger

Norge er – selv om det ikke alltid føles slik – et land i verden. Det vil si at norske legers unnlatelsessynd svekker de internasjonale mekanismene.

I Europa er veien fra tegnebordet til markedet mye kortere enn i USA. Amerikanerne vil si at produktene de tar i bruk, er gjennomtestet og trygge, og at de ikke bruker pasienter som forsøkskaniner. Europeiske helsemyndigheter kan på sin side si at pasientene får tilgang til ny og banebrytende teknologi tidligere, og at det kommer pasientene til gode.

Personlig er jeg tilhenger av den europeiske tilnærmingen. Utviklingen innen medisinsk teknologi går svært raskt nå, og byråkratisk sendrektighet kan bremse innovasjonstakten og koste liv. Men kort vei fra idé til marked krever at kontrollrutinene er førsteklasses når det medisinske utstyret først blir tatt i bruk. EU er avhengig av at alle feil og mangler meldes inn, slik at farlig utstyr kan bli justert, forbedret eller trukket fra markedet.

Svikter norske leger og arbeidsgiverne deres i rapporteringen, svikter Norge EU – som i sin tur svikter pasientene.

Les også

 1. Er målet å skremme, Aftenposten? | Torkel Steen

 2. Nei, målet er ikke å skremme

Les mer om

 1. Implantert
 2. Medisinsk utstyr
 3. Implantater
 4. Legemiddelverket
 5. Statens helsetilsyn
 6. Teknologi