Gammel vin i en ny flaske

President Joe Biden i virtuelt møte med Kinas leder Xi Jinping i fjor.

Kina kan håpe at Natos nye strategi bare er preik.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Skru klokken tilbake 14 år. Da begynte Norges statsminister jobben med å få på plass en frihandelsavtale mellom Norge og Kina. Statsministeren het Jens Stoltenberg.

Nå advarer Stoltenberg alle land som søker om frihandel med Kina. Noe Norge fremdeles driver med, om enn med mindre entusiasme enn før.

Les hele saken med abonnement