Kommentar

Kulturpolitisk teppefall

Beslutninger har de siste månedene blitt fattet under hastverk i ukjent terreng, tidvis til kritikk og misnøye fra omgivelsene.

Alle skuespillerne i stykket «Nede med flagget til topps» var permitterte fra sine opprinnelige teatre. Foto: Marco Villabrille/Det Nye Teateret

  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Tidlig i denne uken presenterte analyseselskapet Menon en rapport med en kritisk gjennomgang av koronatiltakene overfor kultursektoren. Rapporten er bestilt av kulturforvaltningen selv.

Den er, i likhet med utvalg som foretar en løpende kritisk gjennomgang av koronatiltakene generelt, et uttrykk for et sunt trekk ved vårt politiske system: Beslutninger har de siste månedene blitt fattet under hastverk i ukjent terreng, tidvis til kritikk og misnøye fra omgivelsene.

Les hele saken med abonnement