Kan penger vokse på trær? | Kristin Clemet

Har vi grunn til å være misfornøyd med de private aktørene? Ingenting tyder på det, skriver Kristin Clemet.

Det er pussig og deprimerende å se hvordan venstresiden takker nei til hjelp fra private.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Norge har verdens største offentlige sektor. Vi lever høyt på oljepenger og en petroleumsnæring som er mange ganger mer lønnsom enn andre næringer.

Diskusjonen går om hvor raskt olje- og gassvirksomheten kan og bør fases ut, men alle er enige om at den før eller siden vil bli mye mindre viktig. Sannsynligheten for at vi finner «den nye oljen» er grensende til null. Andre næringer er rett og slett ikke så lønnsomme.

Les hele saken med abonnement