Norsk laks flyr som aldri før! | Joacim Lund

  • Joacim Lund
Norske myndigheter drar aldri til Asia uten laks i bagasjen. Her vekker statsminister Erna Solberg begeistring i Hanoi.

Økt asiatisk appetitt har gitt norsk fisk luft under finnene.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Norsk laks tilsvarende 2,2 millioner flypassasjerer flys ut av Norge hvert år. Lange reiser er det også. Laksen flyr til Kina, Sør-Korea, Japan og USA.

For ti år siden var den flybårne sjømateksporten fra Norge på 65.000 tonn. Nå er den på 165.000 tonn. Er det lov å be om at også sjømatnæringen blir med på å kutte i utslippene heller enn å øke dem?

Les hele saken med abonnement