Kommentar

Tre momenter å tenke over når du stemmer | Erling Røed Larsen

Må det virkelige Norge ha jord på hendene klokken 16?

Hvis du vil stemme ved eliminasjonsmetoden, kan du bruke momentene økonomisk trylleri, mytebygging og fremtidsperspektivet.
  • Erling Røed Larsen, forskningssjef Eiendomsverdi og professor II, Handelshøyskolen BI

I en urolig verden kan årets norske stortingsvalg fortone seg som en uskyldig affære. Likevel er det mange som synes det er vanskelig å velge. Hvordan kan du gå frem?

En variant er å bruke eliminasjonsmetoden; ved å fjerne partier du har satt minuspoeng ved. Her er tre forslag:

Les hele saken med abonnement