Tre momenter å tenke over når du stemmer | Erling Røed Larsen

Hvis du vil stemme ved eliminasjonsmetoden, kan du bruke momentene økonomisk trylleri, mytebygging og fremtidsperspektivet.

Må det virkelige Norge ha jord på hendene klokken 16?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I en urolig verden kan årets norske stortingsvalg fortone seg som en uskyldig affære. Likevel er det mange som synes det er vanskelig å velge. Hvordan kan du gå frem?

En variant er å bruke eliminasjonsmetoden; ved å fjerne partier du har satt minuspoeng ved. Her er tre forslag:

Les hele saken med abonnement