Kommentar

Høyesterett bør avgjøre om jenta skal idømmes forvaring

En klar sak for vår øverste domstol.

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Sandvika.

Riksadvokaten bestemte at aktor Erik Førde skulle legge ned påstand om at jenta skal dømmes til ti års forvaring med en minstetid på seks år.

Det har tidligere aldri skjedd at et barn under 18 år er dømt til forvaring.

Forvaringsstraff for barn er et kontroversielt tema. Derfor bør Høyesterett i siste instans ta stilling til straffutmålingen i denne saken – uansett hva Asker og Bærum tingrett måtte komme frem til.

Forvaringsstraff innebærer at 15-åringen kan holdes i fengsel så lenge domstolen betrakter henne som farlig, slik at samfunnet må vernes mot henne. Retten kan senere forlenge forvaringen med fem år avgangen dersom det fremdeles foreligger gjentagelsesfare. I teorien kan hun bli sittende i fengsel resten av livet.

Hvordan straffe et barn?

Hadde tiltalte vært åtte-ti år eldre, ville det neppe ha vært noen tvil om at hun ville ha blitt dømt til forvaring. Men hun er et barn – og hvordan straffe et barn som dreper?

Straffelovkommisjonen foreslo i sin tid at barn under 18 år ikke kan dømmes til forvaring, men Stortinget ønsket ikke noe absolutt forbud. Lovgiveren la imidlertid strenge føringer for de tilfeller hvor barn kan dømmes til forvaring – det må foreligge «helt ekstraordinære omstendigheter».

Det er nettopp slike ekstraordinære omstendigheter statsadvokat Erik Førde mener foreligger i denne saken. Påtalemyndigheten henviser til de rettspsykiatrisk sakkyndige og hevder at 15-åringen vil forbli farlig – kanskje resten av livet. Derfor må samfunnet vernes mot henne.

Aktor begrunner sitt syn blant annet med at hun allerede som 12-åring i 2012 ble ansett som farlig. Senere var det flere voldelige og truende episoder som bekreftet graden av farlighet. Det kulminerte med drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker i oktober i fjor.

Barnets beste.

15-åringen lider av en emosjonell, ustabil personlighetsforstyrrelse, også kalt borderline. Det er en diagnose som etter aktors oppfatning gjør henne farlig, og hun vil ha store problemer med å komme tilbake til et velfungerende liv selv etter mange års behandling.

Retten skal ta hensyn til barnets beste. Aktor gjør et poeng av at det nettopp er til 15-åringens beste at hun idømmes forvaring – et utsagn forsvarerne selvsagt ikke støtter.

Straffutmålingen i denne saken er viktig fordi den legger føringer for hvordan samfunnet skal reagere i andre saker hvor barn begår alvorlig kriminalitet.

Derfor må Høyesterett legge føringene.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Gi meg et skred av spiseforstyrrede menn | Ingeborg Senneset

 2. KOMMENTAR

  Spiseforstyrrelser kan være som et seigt og sakte selvmord | Ingeborg Senneset

 3. KOMMENTAR

  Bør vi betale over 1000 milliarder for veier kanskje ingen trenger i morgen?

 4. KOMMENTAR

  Trine Skei Grande valgte kulturen. Det bør feltet være glad for

 5. KOMMENTAR

  Kunstkritikken må være for allmennheten

 6. KOMMENTAR

  Debatten om pleiepenger brøt omtrent alle regler for saklig diskusjon