To vanskelige ting må til for å skru ned varmen

Verden må få til noe ingen før har sett maken til. Og dessuten gjøre som Norge.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er mulig å stanse oppvarmingen av kloden på 1,5 grader. Men det krever en enorm vilje og handlekraft.

Det siste året er det skjedd noe ganske vesentlig i verdens innsats for å stanse menneskeskapte klimaendringer. Det er samtidig litt paradoksalt.

Les hele saken med abonnement