De gamle risikerte døden – men tok det med fatning

  • Joacim Lund
De eldste ser ut til å ha håndtert pandemien best mentalt. Det har sannsynligvis med erfaring å gjøre.

Våre eldste har vært isolert og i livsfare. Men det skal mer til for å ødelegge stemningen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Jeg vil heller dø av korona enn å dø av ensomhet.»

En rapport Røde Kors publiserte før helgen illustrerer tydelig at mange av våre gamle har hatt det tungt det siste året. De ble dobbelt rammet. Viruset var farlig for folk i alle aldre i risikogruppene. Men som aldersgruppe er de eldste uomtvistelig blitt hardest rammet av sykdom og død.

Les hele saken med abonnement