Hva er problemet, Nav?

Det finnes ingen god unnskyldning for at en medmor skal måtte signere noe som helst som «far».

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Er det tekniske utfordringer?

Koster det for mye penger?

Les hele saken med abonnement