Kommentar

Hva er problemet, Nav?

 • Helene Skjeggestad
  Helene Skjeggestad
  Korrespondent i Russland

Det finnes ingen god unnskyldning for at en medmor skal måtte signere noe som helst som «far».

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Er det tekniske utfordringer?

Koster det for mye penger?

Har dere trykket opp for mange skjemaer som dere må bruke opp?

Hvorfor er det så vanskelig, Nav?

For det virker helt uforståelig hvorfor det skal være så problematisk å åpne for at medmødre kan være nettopp dét på skjemaene deres.

Slik situasjonen er nå, må de registrere seg som far, søke om fars foreldrepenger samt fedrekvoten.

Selvfølgelig er det viktigste at de får utbetalt disse ytelsene på lik linje med fedre. Det var det viktigste slaget. Men man skal ikke besitte mange gram med empati for å forstå at det ikke er så veldig stas å omtale seg selv som «far» all den tid man er «mor».

 • Denne saken er fra 2013. Ikke mye har endret seg siden den gang:
Les også

Ifølge staten er Stine blitt far

Nytt møte

Navs forklaring er tynn. I sitt svar til Likestillingsombudet viser forvaltningen til kapittel 14 i folketrygdloven som sier at foreldrepenger gis til «barnets mor og far». Dermed, i Navs forståelse, er de ikke nevneverdig skyldig i diskriminering ved ikke å lage flere kategorier i sine skjemaer.

Ingenting er som å kunne slå i bordet med en lov når man skal gjøre seg vanskelig.

Når Nav møter Likestillingsombudet og Barne- og likestillingsdepartementet på mandag, kommer de til å få en forklaring på hvorfor «medmor» ikke står spesifisert i folketrygdloven.

Lov-trøbbel

I forarbeidene til den nye felles ekteskapsloven, som trådte i kraft i 2009, kommer det frem at det var en diskusjon om alle de aktuelle lovene skulle endres eller om det skulle lages en ny regel i barneloven. Løsningen ble det siste alternativet. I dag er det en ny regel i barneloven som fastslår at medmorskap skal fastsettes på samme måte som farskap. En medmor skal med andre ord ha like rettigheter og ytelser som far.

Men ifølge Nav sikrer loven ikke retten til ikke å bli omtalt som noe annet enn det du er i offentlige dokumenter.

Riktignok sier de i sitt svar til ombudet at det «pågår et stort moderniseringsarbeid i NAV på foreldrepengeområdet, hvor vi blant annet ser på mulighetene for utvikling av våre søknadsløsninger.» For å si det med en av vår tids største floskler: Vi hører hva dere sier og tar det med oss videre.

Sukk.

VG har skrevet flere saker om temaet:

Mindretallets kamp

Dette er en sak som et mindretall har kjempet hardt for i flere år. Flertallet blant oss blir ikke påvirket. For å sitere Nav selv: «Nav sine søknadsskjemaer er utformet med tanke på flertallet av våre brukere».

Forholdet mellom flertall og mindretall er gjennomgående i denne vårens verdidebatter. Enten det er snakk om kvinner som ønsker eggdonasjon eller innføringen av en tredje kjønnskategori, ligger det en avveining bak om hvor langt flertallet skal strekke seg for å gjøre livet lettere for et mindretall.

Saken mellom medmødre og Nav er i en annen kategori. Lovendringen kom for åtte år siden. Det er ikke noe mindretall som krever at samfunnet skal organisere seg grunnleggende på en annen måte.

Det er bare en liten gruppe mennesker som pent ber om at språket endres i noen offentlige skjemaer slik at de slipper å signere som noe de ikke er.

Tiden for å be pent er over. Fiks en egen kategori for likekjønnede foreldre, Nav. Dette blir bare for dumt.

helene@aftenposten.no

Snapchat: Skjeggesnap

Flere kommentarer av Helene Skjeggestad:

Les også

 1. Nei, kampsaken din skal ikke være pensum i skolen | Helene Skjeggestad

 2. Ingen kontrollerer en økonom som formidler helsehjelp. Det er et problem. | Helene Skjeggestad

 3. Ungdomstiden er ikke en sykdom | Helene Skjeggestad

Les mer om

 1. Kommentar Helene Skjeggestad
 2. Nav
 3. Språk
 4. Verdidebatt