Kommentar

Svensk-finsk il-marsj til NATO og USA

USA trapper kraftig opp militær innsats i Norden. Flere nye avtaler berører US-soldater i Trøndelag.

Sverige og Finland integreres stadig mer i forsvarssamarbeidet i NATO. Bildet er fra en stor militærøvelse NATO gjennomførte i Østersjøen i fjor.
  • Nils Morten Udgaard
    Nils Morten Udgaard
    tidligere utenriksredaktør i Aftenposten
Sverige og Finland integreres stadig mer i forsvarssamarbeidet i NATO. Bildet er fra en stor militærøvelse NATO gjennomførte i Østersjøen i fjor.

Mens verden venter på Trump, fortsetter et intenst arbeid for å engasjere USA og NATO sterkt i forsvaret av Nord-Europa – også i Sverige og Finland. Fokus er Østersjøen og de tre baltiske NATO-landene, som opplever politisk og militært press fra Russland.

Vi har fått «en ny sikkerhetspolitisk normaltilstand i Europa» der «konfrontasjonslinjen mellom Russland og NATO er forskjøvet til Østersjø-regionen», heter det i en ny svensk utredning. Den ble satt i gang av regjeringen i fjor og forelå i september i år.

Les hele saken med abonnement